Gallery spol. s r. o.

 

Výstavy

 

Zdeněk Burian

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause.
Pořádá Gallery ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

 


Jízdárna Pražského hradu

1. dubna – 10. července 2005

Výstava je prodloužena do 11. září 2005

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné:
základní:
100,- Kč
snížené:
50,- Kč
skupiny ZŠ:
20,- Kč
skupiny SŠ:
40,- Kč
rodinné:
150,- Kč

Součástí výstavy je doprovodný program
přednášky, besedy, program pro děti a dětské dílny pořádané ve dnech:
9. 4., 10. 4. (modelování a malování pravěkých zvířat),
7. 5., 8. 5. (tvorba origami),
11. 6., 12. 6. (indiánská dílna – výroba taštiček, náhrdelníků…),
18. 6., 19. 6. (výroba hracích kostek),
vždy od 14.30 do 17.30 hodin.

Malíř a ilustrátor Zdeněk Burian, od jehož narození letos uplynulo 100 let
(narozen 11. února 1905 v Kopřivnici na severní Moravě) je poprvé představen
v celé šíři své celoživotní tvorby, a to jak známými knižními ilustracemi,
tak ilustracemi nikdy nevydanými, paleoantropologickými obrazovými rekonstrukcemi, z nichž se dnes celá řada nalézá ve světových muzeích a galeriích,
tak i svými méně známými obrazy s geografickou a etnografickou tematikou
a téměř neznámou volnou malbou – portréty významných osobností,
osob z nejbližšího okolí, zátišími a alegoriemi.
Mnohé obrazy nebyly dosud nikde reprodukovány ani vystavovány.

Burianovo dílo se v celé své žánrové šíři a rozsahu okolo 400 originálů
tentokrát představuje jen díky spolupráci mnoha institucí
a soukromých sběratelů z celé republiky.
Expozici doplňuje i bohatá fotografická dokumentace, ukázky realizovaných knih
a nejrůznější artefakty, které přibližují malířovu osobnost a dobu, v níž žil a tvořil.


Další informace

 

cara1.gif (114 bytes)

Adolf Hoffmeister


Galerie hlavního města Prahy,
dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
(otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin)

a Staroměstské radnice, 2. patro, Staroměstské náměstí 1, Praha 1
(otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin)

19. 11. 2004 – 20. 2. 2005

Vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč
Pro školy (nejméně 10 žáků s pedagogem): 20 Kč

Autor výstavy: Karel Srp

Výstava zahrnuje všechny tvůrčí fáze i umělecké polohy Hoffmeistrovy všestranné tvorby: byl geniálním karikaturistou, skvělým ilustrátorem, autorem originálních koláží, vtipným spisovatelem, básníkem, dramatikem, diplomatem, cestovatelem, organizátorem zahraničních výstav i sběratelem umění. Veřejnosti se představuje početný a různorodý materiál včetně prací dosud nevystavených; součástí expozice jsou i dokumentární videoprojekce a rozhlasové relace.

 

 

cara1.gif (114 bytes)

Libeňský plynojem


Výstava potrvá do 2. ledna 2005
Otevřeno denně kromě pondělí
od 10 do 18 hodin

 

cara1.gif (114 bytes)

Antonín Slavíček 1870–1910


Výstava probíhá v prostorách Městské knihovny, Mariánské nám.1, Praha 1
od 17. března 2004 do 5. září 2004

Autorka výstavy: Jana Orlíková

Retrospektivní výstava jednoho ze zakladatelů české moderní výtvarné tradice představuje veřejnosti na 250 obrazů z různých období jeho tvorby. Slavíčkovo dílo je charakterizováno maximální opravdovostí a hledáním nových obsahů i cest. Inspiroval se krajinou Českomoravské vysočiny i pulzujícím životem rodné Prahy. Jeho poslední velká výstava se konala před více než čtyřiceti lety.

 

cara1.gif (114 bytes)

Až kometa šlehne nás / z historie zvukového záznamu

Výstavní síň Mánes, Praha

7. 11. 2003 – 15. 2. 2004
 


sledujte nabídku doprovodných programů

 

cara1.gif (114 bytes)

František Tichý  

Galerie hlavního města Prahy, 
dům U Kamenného zvonu,
Staroměstské náměstí 13, Praha 1

20. 11. 2002 – 2. 3. 2003

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč

Prohlídka výstavy s lektorským výkladem 
každou sobotu v 10.00 hodin a každou neděli v 15.00 hodin.


 

František Tichý

 

cara1.gif (114 bytes)

 

Proměny Ladislava Nováka

Palác Kinských
Staroměstské nám. 12, Praha

29. 3. – 21. 7. 2002

 

Proměny Ladislava Nováka

cara1.gif (114 bytes)

 

Max Švabinský

Skutečnost, ráj a mýtus

Moravská galerie v Brně
Pražákův palác

25. 4. – 21. 7. 2002
Otevřeno denně mimo pondělí a úterý
od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin

Vstupné: 60 Kč
Snížené vstupné: 45 Kč
 

 

Červený slunečník
Červený slunečník, 1902

cara1.gif (114 bytes)

 

Max Švabinský

Ráj a mýtus

Valdštejnská jízdárna, Praha
12. 12. 2001 – 31. 3. 2002  
Výstava prodloužena do 7. dubna 2002


Poledne na horách, 1933
olej, plátno, 75 x 60 cm
soukromá sbírka

cara1.gif (114 bytes)

 

Jiří Kolář

SBĚRATEL

Národní galerie v Praze
Sbírka moderního a současného umění
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7


19. října 2001
3. února 2002
denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Výstava se koná pod záštitou ing. arch. Jana Kasla, primátora hl. m. Prahy 

cara1.gif (114 bytes)

 

Milan Knížák

S RADOSTÍ NIKAM

horní sál výstavní síně Mánes
Praha 1, Masarykovo nábřeží 250

21. října
19. listopadu 2000

Výstavu podpořilo Hlavní město Praha 

cara1.gif (114 bytes)

 

Jiří Kolář

Příběhy Jiřího Koláře
Básníkovy výtvarné proměny

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác
15. září – 19. listopadu 2000

Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla

Recenze z tisku

 cara1.gif (114 bytes)

 

Libor Krejcar

KRAJINY PAMĚTI
LANDSCAPES OF MEMORY

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES
PRAHA 1, MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 250
13. 7. - 5. 8. 2000

Libor Krejcar - Krajiny paměti / Landscapes od memory - Výstavní síň Mánes - Praha 1, Masarykovo nábřeží 250 - 13. 7. - 5. 8. 2000

Recenze z tisku

cara1.gif (114 bytes)

 

Jiří Kolář

Příběhy Jiřího Koláře 
Básníkovy výtvarné proměny

Národní galerie v Praze, Veletržní palác
21. prosince 1999 - 15. března 2000

Výstava se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla

Recenze z tisku

cara1.gif (114 bytes)