Gallery spol. s r. o.
 

new

 

Rozumět dějinám / Vývoj
česko-německých vztahů na našem území
v letech 1848-1948

cara1.gif (114 bytes)

Zdeněk Beneš, Drahomír Jančík, Jan Kuklík, ml., Eduard Kubů, Václav Kural, Robert Kvaček, Václav Pavlíček, Jiří Pešek, René Petráš, Zdeněk Radvanovský (a kol.), Radovan Suchánek


Kniha, jejíž druhé, doplněné a opravené vydání je nyní na knižních pultech, předkládá široké veřejnosti náhled do současného výzkumu česko-německých vztahů v 19. a ve 20. století. Renomovaní historikové a právníci sledují v osmi kapitolách sociální, hospodářské, právní a politické aspekty vztahů Čechů a Němců, jejich spolupráci i vzájemné konfrontace. Česko-německé vztahy začleňují do širokých mezinárodních dobových souvislostí, bez nichž nejsou jednotlivé historické události ani jejich dnešní důsledky plně pochopitelné. Právě tímto zřetelem kniha dosavadní českou literaturu výrazně obohacuje.
Diskuse kolem katastrofy česko-německého soužití, vyhánění a odsunu sudetských Němců a tzv. Benešových dekretů patří k nejfrekventovanějším tématům moderních českých dějin. Nikoli náhodou. Vždyť jde o téma lidsky aktuální, které má svou živou politickou rovinu a které nemohlo být po téměř čtyři desetiletí zkoumáno bez značných pramenných či ideologických omezení. Od roku 1990 se výzkum jak samotného odsunu, tak příčin, jimiž byl vyvolán, a nakonec také důsledků, které přinesl, rozvíjí velmi dynamicky, do značné míry z iniciativy Společné česko-německé komise historiků.
Kniha v edici Zdeňka Beneše a Václava Kurala je doplněna základními dokumenty včetně tzv. Benešových dekretů, obrazovým doprovodem a bibliografií.

ISBN 80-86010-60-0, 304 stran,
váz., 235 x 135 mm

Cena Gallery: 144,- Kč
Doporučená prodejní cena: 240,- Kč

2. vydání