Gallery spol. s r. o.

 

O firmě Gallery spol. s r. o.

 

Gallery, spol. s r. o., vznikla v srpnu 1995,
jako agentura a nakladatelství
specializované na výtvarné umění.
Činnost společnosti lze rozdělit do čtyř základních oblastí:
 

pořádání výstav včetně zajištění veškerých doprovodných tisků, publikací a propagace

 • Josef Lada, Jízdárna Pražského hradu,
  1. září 1998 - 3. ledna 1999, ve spolupráci s Národní galerií v Praze
  a Správou Pražského hradu, 180 000 návštěvníků

 • Příběhy Jiřího Koláře, Veletržní palác,
  21. prosince 1999 - 16. března 2000,
  ve spolupráci s Národní galerií v Praze

 • Karel Trinkewitz / Život je koláž, výstavní síň Mánes, Praha,
  5. - 29. srpna 1999

 • Libor Krejcar / Krajiny paměti, výstavní síň Mánes, Praha,
  13 července. - 6. srpna 2000

 • Příběhy Jiřího Koláře, Pražákův palác, Brno,
  15. září – 19. listopadu 2000, ve spolupráci s Moravskou galerií; a další.

 • Zdeněk Burian, Jízdárna Pražského hradu, 1. dubna – 10. července 2005
  Gallery ve spolupráci se Správou Pražského hradu
  Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky
  pana Václava Klause


Nakladatelská činnost

 • výpravné obrazové publikace: URBS AUREA / Praha císaře Rudolfa II.; Gloria et Miseria 1618 – 1648 / Praha v době třicetileté války; Praha 1900 – 2000 / Sto roků stověžatého města; česky, anglicky, německy; všechny oceněné v soutěžích o nejkrásnější knihu roku,

 • katalogy k výstavám Národní galerie v Praze: Nevěsta v uzavřené zahradě (česky, anglicky, 1995), Italská renesanční kresba (česky, anglicky, 1995), Hory a řeky bez konce... (1966), Obrazárna v Čechách (1996), Česká koláž (česky, anglicky, 1997) a další;

 • katalogy k výstavám pořádaným Správou Pražského hradu: Anatolské koberce II. (1998), Anatolské koberce III. (česky, anglicky, 2000), William Blake (česky, anglicky, 2000);

 • katalogy, monografie a další publikace k výstavám Gallery: Josef Lada, Obrázky Josefa Lady, Ezopské bajky (faksimile pův. vydání z roku 1931), Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole (faksimile pův. vydání z roku 1906) – vše 1998; Josef Hlaváček / Příběhy Jiřího Koláře (monografie 1999, stejnojmenný katalog 2000), Karel Trinkewitz / Život je koláž (česko-německé vydání, 1999), Libor Krejcar / Krajiny paměti (česko-anglické vydání, 2000);

 • z dalších publikací: Ladislav Novák / Osm básní pro Acnavi (1997), Jiří Kolář / Slovník metod (1999), Karl H. Pribram / Mozek a mysl (knižnice Nadace VIZE 97, 1999), Petr Pavlík / Poutnice (česko-anglické vydání,  2000)... Ivo Medek Kopaninský / Vyskladněno / Vystaveno (česko-anglicko-německé vydání, 2000),  Jan Reich / Mizející Praha (česky, anglicky, německy, 2000), Černobílý život (pro Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, česky, anglicky, 2000), J. A. Rimbaud / Dopisy vidoucího (česky, 2000), Lomené, hranaté a obloukové tvary / Česká kubistická architektura 1911-1923 (česky, anglicky, 2000).

pořádání uměleckých sbírek

sbírka moderní české grafiky od 60. let, 320 uměleckých děl od 126 autorů,
Česká spořitelna, a. s., centrála, 1996;
sbírka „české koláže“, cca 50 děl od 20 autorů,
Česká spořitelna, a. s., budova „Albatros“, 1998;
sbírka „české koláže“, cca 90 děl od 35 autorů,
Pražská plynárenská, a. s., 1997 – 2000;
výběr obrazů pro sbírky společností Ford CZ, d plus, Eltodo…  
 

komerční tisky nejvyšší grafické a polygrafické kvality

(kalendáře, výroční zprávy, firemní časopisy, pozvánky, novoročenky, návrhy logotypů a další pro následující společnosti: CIBA Vision, Cisco Systems, Česká spořitelna, Česká televize, Dálniční stavby Praha, d plus, Eltodo, EXPO 2000, Helika, Chemapol, Inženýring dopravních staveb, Metroprojekt, Metrostav, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Národní galerie, Národní muzeum, Pražská plynárenská, Uměleckoprůmyslové muzeum, Via Perfecta, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Česká onkologická společnost – ČSL JEP, Edison, Roche, Schering-Plough apod.).

  

Gallery využívá nadání předních českých grafiků (Clara Istlerová, Rostislav Vaněk, Milan Jaroš, Joska Skalník, Aleš Krejča, Světla Kořánová, Petr Babák, Jan Solpera, Zdeněk Ziegler, David Fírek, Michal Cihlář, Miroslav Kloss, Martin Balcar...), fotografů a dalších výtvarných umělců, renomovaných znalců umění (Josef Hlaváček, Pavla Pečinková, Jan Rous, Olaf Hanel, Vladimír Karfík, Petr Wittlich, Karel Srp, Lenka Bydžovská, Polana Bregantová...) a odborných služeb několika agentur sociálních analýz a marketingu.

Ředitelem společnosti je Jaroslav Kořán, absolvent FAMU, filmař, překladatel, fotograf, bývalý primátor hl. města Prahy (1990 – 1991).