Gallery spol. s r. o.

Novinky
(Ceny včetně DPH)

 

Na slunecne strane

Na slunečné straně

"Městský trakt Pražského Hradu
jako Habsburské sídlo 1800 – 1918"

Autoři textu:
Martin Halata, Michal Šula, Daniela Karasová

Grafická úprava: Světla Kořánová

Pražský hrad a jeho hlavní část - Městský trakt - byl v letech 1800-1918 jedním ze sídel rakouských císařů a českých králů. Autorský kolektiv sleduje nejenom to, jak se vyvíjel vnitřní prostor Hradu, tj. proměna apartmánů v jednotlivých patrech a jejich zařízení v závislosti na dvorském ceremoniálu, ale v krátkých exkursech představuje i denní život této císařsko-královské rezidence. Bohatě vypravená publikace předkládá čtenáři množství dosud nepublikovaných ilustrací i dnešní kresebné rekonstrukce (např. císařských interiérů), text je založen na hlubokém studiu pramenů- fotografií, plánů, osobní korespondence, deníků, úředních pramenů i sekundární literatury. Celek překvapí čtenáře plastickým obrazem Pražského hradu jako ubytovacího sídla císařské a královské rodiny do roku 1918.

ISBN 978 – 80 – 86990 – 88 – 0
EAN 9788086990880

Vydala Gallery 2013

Vazba pevná, s přebalem, v českém jazyce,
230 x 275 mm, 480 stran

Cena Gallery: 1 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 500,- Kč

 

  Ukázky z knihy:
  Ukázka z knihy Na slunečné straně Ukázka z knihy Na slunečné straně
  Ukázka z knihy Na slunečné straně Ukázka z knihy Na slunečné straně
  Ukázka z knihy Na slunečné straně Ukázka z knihy Na slunečné straně

cara1.gif (114 bytes)

Otto Gutfreund

Otto Gutfreund

Doc. PhDr. Jiří Šetlík

(ČJ)

Nakladatelství Gallery uvádí na knižní trh monografickou studii historika umění Jiřího Šetlík o sochaři Otto Gutfreundovi.  Je soustředěna k cestě autorovy tvorby ke kubismu v rámci úsilí mladých umělců o „nový sloh“.
Gutfreundovo díla z let 1910 - 1920 se řadí k nejdůležitějším počinům české avantgardy. I když tuto etapu připomínají studie českých badatelů, bývá neprávem pomíjena ve světové literatuře. Ke Gutfreundově tvorbě se prostřednictvím domácích i zahraničních výstav hlásili jeho přátelé ze Skupiny výtvarných umělců, nebyl dosud zhodnocen umělcův význam ve vývoji světové avantgardy. Jako předseda Skupiny přijel Otto Gutfreund v roce 1914 do Paříže, aby s její tvorbou seznámil centrum tehdejšího uměleckého světa. Na úkor své tvorby se po vypuknutí 1. světové války umělec vzdal tvůrčí práce, aby se jako vlastenec přihlásil do řad francouzské cizinecké legie a bojoval za samostatnost své země.  Po bojích na frontě byl společně se svými druhy za údajnou vzpouru od roku 1916 neprávem internován.  Jen na čas se během internace vrátil k tvorbě. Po návratu do Paříže po konci války se s ohledem na odlišnost společenské atmosféry vzdal kubismu ve prospěch nového programu poesie civilismu.  Kniha zachycuje dramatické dějství Gutfreundova tvůrčího zrání k heroické etapě kubismu, který na počátku 20. let po návratu do Prahy opustil ve prospěch ideje umění, jež mělo sloužit nově založené republice.
Grafická úprava; akad. mal. Rostislav Vaněk, Mgr.A. Tomáš Nedoma

ISBN 978-80-86990-20-0
EAN 9788086990200

(Vydala Gallery 2012)

230 × 290 mm, 256 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 597,- Kč
Doporučená prodejní cena: 995,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

RADEK KRATINA (1928–1999)

RADEK KRATINA (1928–1999)

Autor a koncepce; Hana Larvová

(ČJ) 

Publikace nakladatelství Gallery  doprovází první soubornou výstavu sochaře Radka Kratiny v Domě U Kamenného zvonu, umělce, jehož tvorba osobitým způsobem reflektovala neokonstruktivistické a kinetické tendence v českém umění druhé poloviny 60. let. Expozici tvoří průřez Kratinovou tvorbou, kterou charakterizuje na jedné straně racionalita, smysl pro geometrii a konstrukci formy, na straně druhé všudypřítomný prvek nezávazné hry, obsažené v principu variability jeho prací. Variabily, jak umělec nazýval své dřevěné a později kovové reliéfy a objekty, založené na proměnlivosti reliéfních struktur, byly v šedesátých a sedmdesátých letech v kontextu českého umění ojedinělé.

ISBN: 978-80-86990-23-1
EAN: 9788086990231

Vydala Gallery 2013

Pevná vazba s přebalem, 260 stran
Rozměry: 25 × 28,6 cm

Cena Gallery: 597,- Kč
Doporučená prodejní cena: 995,- Kč

  RADEK KRATINA (1928–1999)

cara1.gif (114 bytes)

Roman Prahl a Petr Šámal - Umění jako dekorace a symbol

Umění jako dekorace a symbol
Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismus, secese a moderny

Roman Prahl a Petr Šámal

(ČJ)

Tato kniha poprvé v české odborné literatuře soustavně pojednává sochařskou i malířskou výzdobu reprezentačních staveb Prahy. Ukazuje, že socha i malba byla tradičně uznávaným partnerem architektury a že bohatství výzdoby staveb rostlo s rozvojem stylů vrcholného a pozdního historismu i se secesí. Bez figurální výzdoby se neobešla ani pozdější reprezentační architekturaZnázorňovala publiku společenské postavení a ideje jejích budovatelů i jmenovité poslání staveb.
Kniha se zaměřuje na stavby veřejné v širokém slova smyslu. O koncipování reprezentační architektury rozhodovali její objednavatelé a příslušné výsledky byly ovlivněny mimo jiné vzájemným soubojem architektů i dekoratérů, veřejnou diskusí a regulací výstavby ze strany magistrátu města. K bohatství umělecky dekorovaných staveb přispěly existence historicky samostatných měst Prahy i mohutný rozvoj jejích předměstí.
První, nejobsáhlejší část knihy je uspořádána podle poslání staveb a sleduje, jak jejich sochařská i malířská výzdoba napomáhá sdělovat jejich poselství. Druhá část se soustředí na pražská sídla finančních ústavů, které obohatily ikonografii figurální výzdoby o některé motivy, své budovy pojímaly zvláště reprezentačně a svým působením stály za celkovým rozvojem tehdejší pražské architektury.
Třetí část knihy shrnuje poznatky o strategii a programech figurální výzdoby reprezentační architektury. Týká se zejména hlavních prvků figurální výzdoby – typických míst jejího uplatnění i bohatství zobrazovaných motivů.
Závěrečná část pojednává umělecké dekorace z hlediska jejich autorů. Nabízí přehled vůdčích sochařů i malířů a zdůrazňuje podíl architektů na konceptu figurální výzdoby.

ISBN 978-80-86990-91-0
EAN 9788086990910

(Vydala Gallery 2012)

240 × 330 mm, 254 stran, pevná vazba s přebalem,
v českém jazyce, anglické resumé

Cena Gallery: 780,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 300,- Kč

  Roman Prahl a Petr Šámal - Umění jako dekorace a symbol

cara1.gif (114 bytes)

Emanuel Ranný

Emanuel Ranný

Emanuel Ranný

(ČJ)

Obsáhlá monografie třebíčského výtvarníka Emanuela Ranného (1943) vychází u příležitosti blížících se umělcových
sedmdesátin.
Koncepci knihy vytvořil Jiří Machalický, který Emanuela Ranného charakterizuje jako výtvarníka, který „navázal na klasické hodnoty české krajinomalby, jejíž podoba se na přelomu 19. a 20. století tolikrát proměnila, a přesto si zachovala některé charakteristické rysy - rytmus a také historii krajiny, do níž se promítají nejen přírodní cykly, ale i vývoj naší společnosti a s ním i výrazné civilizační zásahy do přírody.“
Monografie sleduje Ranného tvůrčí dráhu od poloviny 60. let, přes první tisky technikou suché jehly až po nejnovější malířskou tvorbu a věnuje pozornost i Ranného litografiím a množství kresebných studií.
Monografie samozřejmě obsahuje řadu barevných i černobílých reprodukcí Ranného maleb a grafických listů. Prokládány jsou texty, kterými výtvarníkovu tvorbu hodnotili další naši znalci současného výtvarného umění, např. Petr Král, Ludvík Kundera, Bohuslav Mikulášek, Jan Skácel, Pavel Šrut aj.
Zajímavou součástí knihy je rozhovor, který s umělcem vede známý shakespearovský znalec a překladatel Martin Hilský.
V závěru knihy nechybí ani biografie a seznam individuálních, mezinárodních i tuzemských výstav.

Grafická úprava; Kateřina Ranná, Josef Prodělal

ISBN 978-80-86990-17-0

EAN 9788086990170

(Vydalo nakladatelstvím Gallery 2012)

336 stran, 240,5 mm × 290,0 mm, pevná vazba

Cena gallery: 498,70 Kč
Doporučená prodejní cena: 980,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

František Muzika - Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská

František Muzika

Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská

(ČJ)

Velká monografie významného českého umělce a výtvarného pedagoga Františka Muziky, jehož dílo bylo od počátků nerozlučně spjato s osudy české meziválečné avantgardy a tvoří neodmyslitelnou součást naší moderní výtvarné kultury. Věnuje se převážně Muzikově volné malířské a kreslířské tvorbě a jeho návrhům divadelních scén a kostýmů. Texty: Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská, životopisná data: Miloš Minařík. Česky, anglické resumé.
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler a David Fírek.
Vychází při příležitosti Muzikovy souborné výstavy v Alšově jihočeské galerii v Hluboké n. Vltavou. 

ISBN 978-80-86990-14-9 (Gallery)
ISBN 978-80-86952-83-3 (Alšova jihočeská galerie)
ISBN 978-80-7036-344-7 (Národní muzeum. Praha)
EAN  978-80-86990-14-9

(vydala: Gallery ve spolupráci
s Alšovou jihočeskou galerií a Národním muzeem)

290 x 235 mm, 472 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 380,- Kč
Doporučená prodejní cena:  2 300,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Čestmír Suška - Petr Wittlich (ed.)

Čestmír Suška

Petr Wittlich (ed.)

(ČJ)

Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla – od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných skulptur, přetvářejících dosloužilé cisterny a podobné industriální objekty. Vedle čistě výtvarné tvorby jsou zmiňovány i jeho aktivity na poli divadla a filmu, kde se prezentuje jako scénárista, scénický a filmový výtvarník, herec a režisér (Výtvarné divadlo Kolotoč, film Pražská pětka). Editor: Jan Dvořák, texty: Jiří Olič, Čestmír Suška, David Vávra a Jan Dvořák. Česky, anglické resumé. Grafická úprava: Jan Zachariáš (Atelieur Půda).

ISBN 978-80-86990-82-8 (Gallery)
ISBN 978-80-87405-11-6 (GVUO)
EAN  978-80-86990-82-8

(vydala Gallery a Galerie výtvarného umění v Ostravě)

300 x 250 mm, 312 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 110,- Kč
Doporučená prodejní cena:  1 850,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

CESTA SLOVENSKEM S A. CALMETEM Ord. S. B. aneb Theorie wampyrismu - Josef Váchal

CESTA SLOVENSKEM S A. CALMETEM
Ord. S. B.
aneb Theorie wampyrismu

Josef Váchal

(ČJ)

Knižní vydání nejobsáhlejšího Váchalova rukopisu (z roku 1930, původně 652 stran ve dvou svazcích), bohatě ilustrovaného velkým počtem kreseb. „Má nejkrásnější a nejcennější kniha!“ řekl o něm v roce 1967, dva roky před smrtí, Josef Váchal Marii Bajerové (autorce první životopisné studie o Váchalovi). Obrazová příloha je doplněna rovněž výběrem z Váchalových kreseb, jimiž vyzdobil identický opis své družky Anny Mackové, považovaný dlouho za nezvěstný. Koncepce vydání, ediční příprava, doprovodné komentáře a grafická úprava: Petr Hruška. Redakce: Anna Kareninová.

ISBN 978-80-86990-85-9
EAN  978-80-86990-85-9

215 x 180 mm, 404 stran, 108 barevných příloh, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 900,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 500,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

I my jsme tu byli O životě v Nepomuku a na Zalánech - Miroslav Hásek

I my jsme tu byli
O životě v Nepomuku a na Zalánech

Miroslav Hásek

(ČJ)

Kniha úvodem popisuje příchod osídlenců z Šumavy a počátky Nepomuku a později i Zalán. Autor dále slovem i obrazem přibližuje život na vsi dle babiččiných vzpomínek i z vlastních prožitků. Autentická výpověď má tak nejen velkou dokumentární hodnotu, nýbrž i kouzlo pocitu bezprostředního zážitku z dob minulých a jejich proměn směrem k současnosti.    
Texty a ilustrace: Miroslav Hásek. Grafická úprava: Světla Kořánová

ISBN 978-80-86990-94-1

220 x 220 mm, 48 stran, ilustrace a fotografie, brožovaná vazba

Cena Gallery: 150,- Kč
Doporučená prodejní cena: 250,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Heydrich - Jaroslav Čvančara

Heydrich

Jaroslav Čvančara

(ČJ)

Nové doplněné vydání knihy o Reinhardu Heydrichovi se i tentokrát soustřeďuje na celé jeho pražské působení ve funkci zastupujícího říšského protektora, ukončené atentátem československých parašutistů. Představuje monumentální obrazový dokument, sestavený z mnohdy zcela unikátních fotografií a dalších dobových materiálů, které autor, publicista a badatel Jaroslav Čvančara soustředěně shromažďuje už po několik desetiletí. Čtenář i divák tak může znovu sledovat tragické osudy a činy novodobého tyrana v době, která likvidovala významné reprezentanty našeho národa a podrobně se seznámit se všemi dnes známými okolnostmi kolem atentátu jako nejvýznamnějšího činu domácího a zahraničního odboje – symbolu odporu českého národa a dalších evropských porobených národů proti německému nacismu.
Graficky upravil Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86010-97-2
EAN  978-80-86010-97-2

320 x 240 mm, 336 stran, přes 1 000 dokumentárních fotografií a dalších materiálů, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 900,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 260,- Kč

cara1.gif (114 bytes)