Gallery spol. s r. o.

Poledne na horách, 1933
olej, plátno, 75 x 60 cm
soukromá sbírka

 

Ráj a mýtus
Max Švabinský  

Valdštejnská jízdárna, Praha

12. 12. 2001 – 31. 3. 2002
Výstava prodloužena do 7. dubna 2002

cara1.gif (114 bytes)

  Otvírací doba: út – ne 10 – 18 hodin
Doprava: tramvaj č. 12, 18, 22, 23,  metro A, stanice Malostranská

Vstupné: 90 Kč
Snížené vstupné: 45 Kč
Zvýhodněné vstupné: rodinné 200 Kč
Školní skupiny: 20 Kč pro skupiny od 10 žáků, 
pedagogický dozor zdarma.

 Aktuální doprovodné programy v únoru 2002


cara1.gif (114 bytes)

 

Chudý kraj, 1900
olej, plátno, 179 x 246 mm
Národní galerie v Praze

Kroměřížský rodák Maxmilian (Theodor Jan) Švabinský patří již celá desetiletí mezi nejznámější české výtvarné umělce. Byl významným členem generace, která zakládala naši moderní tradici a kvalitou svého díla včlenila české umění do evropských souvislostí. Všechny vnější pocty, jichž se mu během dlouhého života dostalo, vypovídají jen málo o kvalitě jeho díla. To je třeba poznat z vlastní zkušenosti, abychom si uvědomili jeho obrovský rozsah a spravedlivě je zhodnotili.

Od umělcovy smrti uplynulo téměř čtyřicet let a od poslední souborné výstavy téměř třicet. „Pokorný dělník Maxmilian Švabinský, český malíř a rytec“, jak sám sebe nazval na Mánesově portrétu, věřil v kontinuitu, věřil na plynulost tradice a svým dílem ji uvědoměle budoval. Obsáhlé dílo prověřil čas. To, co prošlo jeho sítem, zůstává imponujícím odkazem velkého umělce, kterého stojí za to znovu a znovu objevovat

 

Kamélie, 1903
pero, štětec, tuš, akvarel, 1220 x 1035 mm
Národní galerie v Praze

Výstava ve Valdštejnské jízdárně, doprovázená reprezentativní publikací a katalogem, usiluje o narušení tradičních klišé spojených s chápáním Švabinského díla. Jádro výstavy tvoří olejomalby a kresby, které jsou výrazně doplněny souborem grafických listů, návrhů na vitráže a monumentální realizace, archivními materiály a dokumentací. Cílem v žádném případě není, aby výstava ukázala vše, co Švabinský vytvořil, ale aby představila v koncentrované podobě to, co je tematicky i formálně zajímavé a kvalitní. Důraz je kladen na tvorbu do roku 1922 a na výzdobu katedrály sv. Víta

 

Vlastní podobizna z profilu, 1915
pero, tuš, akvarel, 250 x 180 mm
Národní galerie v Praze

V průběhu celých šedesáti let tvůrčí práce vytvářel Švabinský vynikající portréty, grafické cykly, plakáty, bankovky, známky, řešil dekorativní úkoly. Byl přesvědčen, že největší učitelkou a inspirací je příroda, kterou celý život slavil svými kresbami. Přežil všechny významné příslušníky své generace až o padesát let. Ačkoliv od konce prvního desetiletí 20. století šel jeho vývoj individuální cestou, bez vazeb na soudobé trendy, jeho vědomě zvolená cesta byla většinou respektována. Především proto, že nikdo nemohl zpochybnit Švabinského obrovský talent, a asi i proto, že imponovala jeho zdůvodněná tvrdošíjnost, s níž naslouchal pouze svému talentu

 

Ateliér, 1916
olej, plátno, 197 x 147 cm
soukromá sbírka

 

Rajská sonáta IV – Předjaří, 1918
dřevoryt, 800 x 530 mm
soukromá sbírka

 

K méně šťastným stránkám Švabinského osudu patří fakt, že největší díla jeho pozdní zralosti zůstala anonymní (katedrála) nebo nepřístupná (Památník osvobození). Tak se stalo, že v očích mnoha lidí se jeho dílo redukovalo na velkou kompozici Žní, vnímanou bez znalosti souvislostí, a na portrét oficiálního komunistického idolu Julia Fučíka. Obraz jeho tvorby se tím zkreslil a stranou zájmu zůstalo jeho nejlepší období mezi lety 1900 a 1922. Je třeba, aby další generace poznala z autopsie obrovské a respektu hodné dílo národního klasika. Snad se naše znalost národní výtvarné minulosti – byť nedávné – vymkne ze vžitých klišé a začne nám objevovat plné bohatství různých cest, daných osobními vlohami umělců.

 

Poslední soud 1:10, 1935 – 1936
štětec, tuš, akvarel, 1570 x 1140 mm
Muzeum Kroměřížska

 

cara1.gif (114 bytes)

koncepce výstavy a výběr děl: Jana Orlíková

 

odborná spolupráce:   Jana Wittlichová

 

architekt výstavy: Tomáš Štajnc

 

organizační spolupráce:    Marie Bergmanová,
Jarmila Konířová,
 Jana Daňková

 

grafické řešení propagačních materiálů: Světla Kořánová

 

překlad: Anna Gustová, Martin Tharp

 

doprovodné programy: Andrea Nečasová,
Michaela Prach-Kotrčková,
Terezie Bicanová

 

realizace výstavy: Vetamber,
Kunsttrans Praha,
Miroslav Říha

cara1.gif (114 bytes)

Generální partner Hlavní partner
   
Partneři výstavu podpořila 


Generali Pojišťovna, a.s.
   

Hlavní mediální partner

Mediální partneři