Gallery spol. s r. o.
 

 

Až kometa šlehne nás / z historie zvukového záznamu

Výstavní síň Mánes, Praha,
7. 11. 2003 – 15. 2. 2004

cara1.gif (114 bytes)

cara1.gif (114 bytes)

cara1.gif (114 bytes)

 

 


Až kometa šlehne nás,
pěli a nahrávali na zvukové nosiče zhruba před sto lety žižkovští Sokolové pod tak-tovkou kapelníka Arnošta Hermana. Jejich píseň pojmenovala výstavu, která zahrnuje nejen historii zvukového záznamu. Výběr exponátů ze dvou velkých soukromých evropských sbírek (Gabriela Gössela z Prahy a Wilfrieda Satora z německého Winnendenu) spolu s ukázkami z výtvarného umění z mnoha státních a soukromých sbírek nabízí pohled na začátky moderní populární hudby, všední dny „jazzového věku“ v českých zemích ve dvacátých a třicátých letech minulého století.

 


Hugo Boettinger, V kavárně, 1926

Celý výstavní projekt se rozvinul do jakési sondy do dobové každodennosti, jak ji uchovaly reklamní cedule a plakáty, plechové krabičky na gramofonové jehly, etikety a obaly gramodesek a vlastní gramofonové přístroje v nejrůznějších velikostech a podobách. Mezi těmito „gramofonovými“ exponáty co do počtu kusů převládají především vizuálně atraktivní plechové krabičky na gramofonové jehly s nejrůznějšími dobovými motivy, pak reklamní cedule na jehly, pohlednice firem vyrábějících jehly,…

 

Dále je z obou soukromých sbírek vybrán celý sortiment gramodesek, od nejmenších o průměru 5 cm, až po největší o průměru 60 cm – ukázky cca 50 zajímavých exemplářů; vyrobených z nerůznějších materiálů, také etikety a obaly gramodesek, příklady 500 zajíma-vých barevných etiket české provenience. Nedílnou součástí výstavy jsou samozřejmě první alba na gramodesky (secesní provedení, zdobené, malované, na způsob šperkovnice), reklamy prodejců, katalogy výrobců gramodesek, plakáty. V neposlední řadě jsou to pak vlastní gra-mofonové přístroje v nejrůznějších velikostech a podobách, včetně modelů převlečených za květinu v truhlíku, piano, sošku Buddhy, sloupkové hodiny atd.

 

Pomocí ukázek moderního výtvarného umění především z prostředí kaváren, tančíren a barů (J. Zrzavý, M. Kopf, A. Hoffmeister, R. Kremlička, P. Kotík, H. Boettinger, S. Máchal, J. Čapek, K. Černý, O. Gutfreund. O. Švec, B. Stefan,...) se výstava snaží nabídnout pohled do světa společnosti první poloviny 20. století. Malý soubor, který byl sestaven, je směsí růz-norodých stylových inspirací. V zásadě v něm ale převažují varianty více či méně realistické-ho zobrazení. Výběrem obrazového doprovodu Gallery volně navazuje na své nedávné vydání knihy Vademecum / Moderní umění v Čechách a na Moravě 1890-1938.

 


Pravoslav Kotík, Zpívající černoch, 1. pol. 30. let

K výstavě vychází obrazový katalog v české a anglické verzi, s hlavním textem autora výstavy Gabriela Gössela (G. Gössel už šestým rokem uvádí každý týden své pořady v Českém rozhlase, pravidelně přispívá do týdeníku Rozhlas a časopisu Audio a je autorem knihy Fonogram, Radioservis, Praha 2001), s předmluvou Josefa Kroutvora a kratšími tematickými texty dalších autorů - Vladimíra Kaisera, ředitele Archivu města Ústí nad Labem, Jaroslava Kořána, Marie Bergmanové a Wilfrieda Satora. Projekt samozřejmě doprovází další tiskoviny jako pohlednice, plakáty, kalendáře...

 

K exponátům se přirozeně připojilo promítání filmů, samozřejmě reprodukovaná i živá hudba a řada dalších doprovodných programů. Vrátí nás do doby vzniku vystavených sbírek, do doby boomu zábavné populární hudby - nové, demokratické masové spotřební kultury - zvukového hudebního filmu, literatury, nočních barů, tanců, hvězd, trampingu, ale i moderní architektury či literatury. Organizaci těchto pořadů zajišťuje Trans Media.
Na všechny doprovodné programy vstup po předložení platné vstupenky na výstavu.
Na jednotlivé tematické cykly budou v prodeji permanentní vstupenky.

 


Emanuel Frinta, Tanec, 1920

 
cara1.gif (114 bytes)
 
POŘÁDÁ

 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI