i
Gallery spol. s r. o.

Knihy

 

České sklo

Sylva Petrová

(ČJ, AJ)

 Kniha České umění a sklo je první publikací tohoto rozsahu, která přibližuje klíčové momenty a okolnosti vývoje světového fenoménu – české individuální sklářské produkce – za posledních 55 let. Autorka Sylva Petrová, mezinárodně uznávaná autorita v oboru moderního skla, v současnosti profesorka na Univerzitě v Sunderlandu, ve Velké Británii, do knihy vložila svoje více než 15leté profesionální i osobní zkušenosti s českým sklem, použila řadu archivních, málo známých materiálů a vzpomínek sklářů. Předností publikace je spolupráce se třemi desítkami špičkových fotografů v čele s Gabrielem Urbánkem (celkem 339 vyobrazení) a grafikem Rostislavem Vaňkem. Kniha, která je vybavena rozsáhlým dokumentačním materiálem, vychází v česko-anglické mutaci v nakladatelství Gallery Jaroslava Kořána ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem a Mezinárodním institutem pro výzkum skla Univerzity v Sunderlandu.

Kniha obdržela ceny:
1. cenu v soutěži o nejkrásnější knihu roku 2001
Fotografická publikace roku 2002

Rozsah 224 stran ve formátu 300x310 mm, v pevné vazbě.
Vydává Gallery, Legerova 7, Praha 2, Česká republika.
Tel.: 02/2422 5935, e-mail: gallery@galleryjk.cz

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Proměny Ladislava Nováka

Jiří Valoch

Po výpravných publikacích věnovaných dílu Jiřího Koláře vydává společnost Gallery monografii dalšího autora, který po rozchodu s tradičním psaním začal systematicky zkoumat nové komunikační možnosti těch metod, které sám objevoval. Ladislav Novák, jeden z "velkých osamělých", vnesl do moderního českého umění nové, nezaměnitelné kvality. S dobovou aktuálností reagoval na civilizační fenomény a rozvíjel některé aspekty formované již v okruhu Skupiny 42. Ladislav Novák se neztotožnil s žádnými dobovými tendencemi, i když zejména v počátcích svého díla některé z nich pomáhal formulovat. Důležité pro něj bylo překračování hranic mezi výtvarným umění a literaturou a mezi tradičními uměleckými kategoriemi vůbec. Zajímaly jej skutečně všechny přístupy, které pro něj přinášely možnost objevovat nové způsoby umělecké komunikace. Teoretik umění, Jiří Valoch, zhodnotil v doposud nejobsáhlejší monografické studii o životě a díle Ladislava Nováka mnohaleté vzájemné přátelství, které mu umožnilo proniknout ke zdrojům umělcových úvah a hledání. Kniha je doplněna podrobnou biografií a bibliografií a především sto čtyřiceti barevnými reprodukcemi a dalšími dokumentačními fotografiemi v textu, včetně záznamů některých Novákových akcí v přírodě. Kniha vyšla u příležitosti konání stejnojmenné výstavy, pořádané společností Gallery a Národní galerií v Praze v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, od 29. března do 21. července 2002.

Kniha obdržela 2. cenu
v soutěži nejkrásnější kniha roku 2002

ISBN 80-86010-50-1, váz., 330 x 245 mm, 222 str., 
pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

 Max Švabinský, Ráj a mýtus 

Jana Orlíková a kol. autorů

Reprezentativní publikace vydaná u příležitosti výstav ve Valdštejnské jízdárně (2001) a v Moravské galerii v Brně (2002), doprovázená redukovaným katalogem, usiluje ve shodě s výstavou o narušení tradičních klišé spojených s chápáním Švabinského díla. Autorka knihy i výstavní koncepce, Jana Orlíková, sestavila ve spolupráci s dalšími autory, Janou Wittlichovou, Evženem Růžičkou a Karlem Urbánkem obsáhlou monografii celého Švabinského života a díla, zahrnující i řadu archivních materiálů a podrobnou dokumentaci. Obrazovou část tvoří rerpodukce olejomaleb a kreseb, které jsou výrazně doplněny souborem grafických listů, návrhů na vitráže a monumentální realizace. Snahou knihy není dokumentovat vše, co Švabinský vytvořil, ale představit v koncentrované podobě to, co je tematicky i formálně zajímavé a kvalitní. Důraz je kladen na tvorbu do roku 1922 a na výzdobu katedrály sv. Víta

 

Ráj a mýtus - Max Švabinský
 ISBN: 80-86010-49-X, 173 stran, 284x240 mm, pevná vazba

VYPRODÁNO

 


 ISBN: 80-86010-50-3, katalog: 71 stran, 225x207 mm, brož.

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Lomené, hranaté a obloukové tvary
Česká kubistická architektura 1911-1923

Rostislav Švácha, fotografie Jan Malý

(ČJ, AJ)

V úvodu knihy předkládá historik a teoretik architektury, Rostislav Švácha, poutavým způsobem stručnou historii a okolnosti vzniku kubismu, s řadou citátů a obrazových dokumentů.  Následující část publikace je pak věnována jednotlivým monografickým portrétům vybraných staveb, které dokumentují rozmanitost kubistického tvarosloví a vývoj tohoto unikátního stylu. Nedílnou součástí knihy, k jejíž výjimečnosti výrazně přispěla typografická úprava Clary Istlerové, jsou fotografie Jana Malého, zachycující současnou podobu staveb, s velkou pozorností věnovanou detailům.

Kniha obdržela 1. cenu 
v soutěži o nejkrásnější knihu roku 2000.

formát 316 x 231 mm, 216 stran, 
pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

ISBN: 80-86010-35-X

cara1.gif (114 bytes)

Mizející Praha

Jan Reich

(ČJ, AJ, NJ)

 

Soubor fotografií předního českého fotografa Jana Reicha, který zachytil zákoutí pražské periferie, má kromě jiného i velkou dokumentační hodnotu, protože záběry byly pořizovány v letech 1972 – 1979 a do dnešní doby se téměř žádné z těchto míst v zachycené podobě nezachovalo. Převážně obrazovou publikaci doprovází předmluva Josefa Kroutvora.

ISBN: 80-8610-25-2, formát 297 x 218 mm, 84 stran,
pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Dopisy vidoucího

Jean Arthur Rimbaud

(ČJ)

Dva dopisy J. A. Rimbauda, G. Izambardovi a P. Demenymu, přeložil a poznámkami opatřil M. Topinka, který je také autorem doslovu.  Nedílnou součástí publikace jsou ilustrace V. Gebauera. Kniha je v závěru doplněna originálním francouzským zněním Rimbaudových textů.

 

ISBN: 80-86010-34-1, formát 208 x 145 mm, 30 stran,
brožované vydání

 

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Černobílý život Černobílý život

Milena Černá, Eva Davidová, Karel Holomek, Jana Horváthová, Milena Hübschmannová, Zdeňka Jařabová, Ctibor Nečas

(ČJ / AJ)

„Kniha vznikala několik let a stala se výzvou v mnoha situacích, které v průběhu těchto let v našem životě nastaly. Vydáváme ji proto, aby se utužily svazky mezi Romy a ostatními obyvateli našeho státu. poznání odstraňuje strach, nejistotu a předsudky.“
(Z předmluvy M. Černé, ředitelky Výboru dobré vůle.)

K textům předních znalců romské historie, jazyka a kultury jsou v knize, kromě dobových dokumentů, připojeny fotografie J. Štreita, E. Davidové a J. Kořána.
Vydáno pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

 ISBN: 80-86010-37-6, formát 275 x 240 mm, 176 stran,
brožované vydání

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Milan Knížák, Akce Milan Knížák, Akce

(ČJ / AJ)

Sborník písemné a fotografické dokumentace z let 1962 - 1997, sestavený samotným autorem z podkladů dochovaných v jeho vlastním archivu. Mezi texty je zařazen například i

1. Manifest aktuálního umění z roku 1964

nebo 
Principy akčního umění podle Milana Knížáka
.

Jednotlivé akce, jichž se v knize podařilo různým způsobem zachytit zhruba stovku, jsou připomenuty v chronologickém řazení, z nějž také v náznacích vystupují důležitá autorova umělecká a životní údobí, počínaje akcemi na Novém světě v Praze, ve Spojených státech amerických, přes stručnou historii Společenství Aktual, akce v Německu až k nedávným parafrázím  starších akcí.

ISBN: 80-86010-26-0 a 80-860210-27-9, formát 167 x 231 mm, 
334 stran, brožované vydání

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

IVO MEDEK (KOPANINSKY) - Vyskladneno / Vystaveno

Ivo Medek (Kopaninský),
Vyskladněno / Vystaveno

Vlastimil Tetiva

(ČJ / NJ / AJ)

Katalog vydaný při příležitosti putovní retrospektivní výstavy, připravené Alšovou jihočeskou galerií, obsahuje kromě podrobného textu řadu celostránkových barevných reprodukcí koláží a podrobnou autorovu biografii. Ivo Medek (Kopaninský) je katalogem a výstavou poprvé představen v kontextu celé své rozsáhlé tvorby, známé více okruhu autorových známých než výtvarným teoretikům. Navíc jsou textem i obrazem připomenuty Medkovy autorské metody koláže, rozšiřující její dosavadní výrazové možnosti, například spojení fotografie s malbou nebo formy prostorové koláže.

ISBN: 80-86010-33-3, formát 275 x 240 mm, 69 stran, brožované vydání

Cena Gallery: 199,30 Kč
Doporučená prodejní cena: 332,- Kč

 cara1.gif (114 bytes)

Příběhy Jiřího Koláře

Josef Hlaváček

(ČJ / AJ)

Katalog výstavy, připravené ve spolupráci s Národní galerií v Praze, byl vydán při příležitosti konání reprízy v Moravské galerii v Brně. Text Josefa Hlaváčka a biografické a bibliografické údaje sestavené Vladimírem Karfíkem jsou převzaty ze stejnojmenné monografie a opatřeny anglickým překladem Geralda Turnera. Narozdíl od monografie je však doplňují reprodukce děl, z nichž některá byla při této příležitosti vystavena i reprodukována poprvé. Do katalogu je vložen seznam vystavených děl s rozlišením souborů, které byly instalovány v Praze a v Brně.

ISBN: 80-86010-30-9, formát 275 x 240 mm, 81 stran
brožované vydání

Cena Gallery: 261,60 Kč
Doporučená prodejní cena: 436,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Praha 1900 - 2000
Sto roků stověžatého města

Jan Kaplan, Václav Ledvinka, Viktor Šlajchrt

(ČJ / AJ / NJ)

Shrnutí posledních sto let v životě hlavního města od doby rakouské monarchie, 1. světové války, zrození samostatné republiky a pouhých dvaceti let její existence, německé okupace, poválečného budování státu, přes časy poúnorové i nového nadechnutí s koncem šedesátých let, invazi „spojeneckých vojsk“, tzv. normalizaci, až po údobí polistopadové. Historické události jsou zpodobeny v množství unikátního obrazového materiálu z archivu anglického dokumentaristy českého původu Jana Kaplana, který už dlouhá léta shromažďuje v celém světě veškerá dostupná pragensia, ať už se jedná o soubory fotografií, historickou literaturu, plakáty, časopisy, ale i obchodní tisky, mapy, kalendáře, pohlednice, reklamní tiskoviny apod.

(Kniha obdržela Cenu Fotografická publikace roku 1999.)

ISBN: 80-86010-20-1, formát 325 x 235 mm, 256 stran, pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Gloria Et Miseria 1618 - 1648
Praha v době třicetileté války

Jaroslava Hausenblasová - Michal Šroněk

(ČJ / AJ / NJ)

V roce 1998 uplynulo 380 let od vypuknutí a 350 let od ukončení prvního celoevropského konfliktu, v němž České země a hlavní město Praha hrály významnou roli. V roce 1618 propuklo v Praze české stavovské povstání (druhá pražská defenestrace), které přerostlo do evropských rozměrů, a zde se také odehrála poslední významná vojenská operace této války – dobytí Pražského hradu a Malé Strany švédským vojskem a obléhání Starého a Nového Města v roce 1648. Kniha pojednává o fenoménu třicetileté války nejen z hlediska vojenskohistorického, ale zaměřuje se rovněž na kulturní a duchovní dějiny doby, líčí chvíle války v protikladu k dobám míru, každodenní život i chvíle mimořádných událostí. Text doprovázejí fotografie artefaktů dokumentujících  úroveň tehdejší hmotné kultury – od flakonu na parfém přes pohřební štíty pražských cechů až po dětské hračky, univerzitní teze či novinové letáky.

(Kniha obdržela 2. cenu v soutěži o nejkrásnější knihu roku 1998.)

ISBN: 80-86010-08-2, formát 325 x 235 mm, 256 stran, pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

URBS AUREA
Praha císaře Rudolfa II.

Jaroslava Hausenblasová - Michal Šroněk

(ČJ / AJ / NJ)

Kniha, která vzbudila velkou pozornost při pražské výstavě o době císaře Rudolfa II. Autoři dokumentují mohutný kulturní rozmach Prahy pod vládou inspirativního panovníka. V závěru připomínají osud jeho vzácných sbírek po císařově smrti. Text ilustruje velké množství dokumentů a reprodukcí.

(Publikace obdržela dvě 3. ceny v soutěži o nejkrásnější knihu roku 1997.)

ISBN: 80-86010-03-1, formát 325 x 235 mm, 256 stran, pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Slovník metod

Jiří Kolář

(ČJ / AJ)

Výkladová publikace k rozlišení a určení autorských metod koláže Jiřího Koláře. Texty doprovázející jednotlivé obrazové ukázky byly však sepsány samotným autorem, takže vznikl jednotný celek obrazu a slova. Historie zrodu knihy, jejíž první české vydání je oproti francouzskému z roku 1991 v Revue K ještě rozšířeno o další příklady výtvarných postupů, zasahuje do 60. let. Původní díla, která podnítila vznik textového doprovodu, byla v důsledku Kolářova nuceného odchodu do emigrace nedostupná a tak  nynější výtvarnou část knihy tvoří koláže vytvořené dodatečně právě k popsaným postupům. Slovník se stal několikrát předmětem samostatné výstavy ve světových galeriích.

Průvodní texty k českému vydání napsali Vladimír Karfík a Gilbert Lascaut.

 ISBN: 80-86010-17-1, formát 325 x 235 mm, 248 stran, pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Příběhy Jiřího Koláře
Básníkovy výtvarné proměny

Josef Hlaváček, Vladimír Karfík, Jiří Machalický, Jan Rous

(ČJ)

Monografická publikace věnovaná jednomu z mála světově uznávaných českých umělců, vydaná spolu s českou edicí Kolářova Slovníku metod při příležitosti konání  retrospektivní autorovy výstavy spolupořádané společností Gallery v Národní galerii v Praze.

Obsáhlá textová část sleduje jak z pohledu historie umění, tak i literární teorie, vývoj jedinečného díla Jiřího Koláře, které v sobě neoddělitelně spojuje obraz a slovo. Soubor celostránkových reprodukcí dokumentuje vznik a rozvíjení originálních autorských postupů koláže, prolínání poezie psané, vizuální a předmětné a celou šíři autorem zpracovávaných témat. Nedílnou součástí je podrobně zpracovaná dokumentace života a díla Jiřího Koláře.

 (Publikace obdržela 2. cenu v soutěži o nejkrásnější knihu roku 1999.)

ISBN: 80-86010-23-6, formát 325 x 235 mm, 284 stran, pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Josef Lada - Monografie

Pavla Pečinková

(ČJ)

Objevná monografie o malíři a ilustrátorovi, jehož obliba neklesá ani po desetiletích, jak o tom svědčí stále nová a nová vydání jeho knih a ilustrací i nedávná výstava v Jízdárně Pražského hradu. Autorka se zabývá Ladovým dětstvím, rozvojem jeho talentu, postupným prosazováním se v uměleckém světě, ilustrátorskou činností a vrcholným dílem.

ISBN: 80-86010-13-9, formát 300 x 220 mm, 208 stran, pevná vazba s přebalem

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Obrázky Josefa Lady

Pavla Pečinková

(ČJ)

ISBN: 80-86010-14-7, formát 240 x 200 mm, 96 stran, brožované vydání

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Petr Pavlík - Poutnice
(ČJ)

Rozsáhlá monografie celoživotního díla člena Volného seskupení 12/15, malíře, kritika a teoretika, obsahuje kromě řady barevných celostránkových reprodukcí také texty Jaromíra Zeminy, Josefa Kroutvora, Marie Klimešové a dalších teoretiků umění, kteří hodnotí Pavlíkovu malířskou tvorbu v kontextu českého umění. Do knihy jsou zařazeny i ukázky textů  publikovaných v předchozích letech v odborném tisku. Kritická a teoretická činnost Petra Pavlíka, které se výhradně začal věnovat v polovině 90. let, kdy ukončil veškeré své výtvarné aktivity, tvoří nedílnou součást knihy a dokresluje autorovu všestrannou orientaci.

 ISBN: 80-86010-24-4, formát 315 x 240 mm, 252 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 573,- Kč
Doporučená prodejní cena: 955,- Kč

Kniha obdržela 2. cenu 
v soutěži o nejkrásnější knihu roku 2000.

VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Karel Trinkewitz, Život je koláž

Max Bense, Zdeněk Felix, Vlasta Čiháková-Noshiro

(ČJ-NJ)

Dílo jednoho z českých experimentálních autorů, sdružených v 60. letech kolem Jiřího Koláře, zakládajícího člena Klubu konkretistů, zahrnuje poezii, prózu, kresbu, ilustraci a také, a to především, koláž. Monografie dokumentuje v redukovaném retrospektivním výběru Trinkewitzovy autorské postupy, tak jak se rozvíjely od 60. let, přes nucený odchod do emigrace až do současnosti.

ISBN: 80-86010-18-x, formát 275 x 240 mm, 122 stran, brožované česko-německé vydání

Cena Gallery: 286,50 Kč
Doporučená prodejní cena: 477,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Libor Krejcar - Krajiny Paměti

Olaf Hanel, Ivan M. Jirous, Jan Rous, Vratislav Brabenec

(ČJ)

U příležitosti konání výstavy sochaře Libora Krejcara (1961) v pražském Mánesu vydává společnost Gallery reprezentativní monografii, která představuje celé autorovo dílo za poslední dvě desetiletí, kdy se rozvinulo do tématicky i tvarově bohatého celku. Dřevěné a kovové figurální plastiky tvoří spolu s reliefními odlitky, prořezávanými dřevěnými strukturami, sypanými krajinnými horizonty a vypalovanými kresbami velký cyklus. Jeho jednotlivé části jsou vystavěny na protikladech metody dokonale zpracovaného tvaru a práce s dřevěným odpadem, na prolínání vážnosti a hravosti. Rozsáhlý soubor 60 barevných reprodukcí v monografii doprovází básně Vratislava Brabence a texty teoretiků a historiků umění, kteří Krejcarovo dílo sledují téměř od samých počátků.

 ISBN: 80-86010-28-7, formát 275 x 240 mm, 80 stran, brožované vydání

Cena Gallery: 224,20 Kč
Doporučená prodejní cena: 332,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Pohádka o Honzíčkovi a Zlatovlasé Isole

Jaroslav Havlíček

(ČJ)

ISBN: 80-86010-16-3, formát 325 x 235 mm,
256 stran, pevná vazba s přebalem

Faksimile vydání nakl. J. Rokyty z roku 1906
s ilustracemi a vazbou Josefa Lady

Cena Gallery: 165,- Kč
Doporučená prodejní cena: 275,- Kč

cara1.gif (114 bytes)