Gallery spol. s r. o.

Knihy
(Ceny včetně DPH)

 

I MY JSME TU BYLI II. (Miroslav Hásek)

I MY JSME TU BYLI II.

Text a ilustrace: Miroslav Hásek

(ČJ) 

Byli vlídní, přátelští a ochotní pomáhat – Víra, pověry a kouzla – Čarování – Život a smrt. Názvy kapitol napovídají, kudy se čtenář bude ubírat při listováním druhým dílem této knihy.
Autor své vyprávění doplnil mnoha kresbami a dobovými dokumenty i autentickými výroky prostých lidí, jejichž vyprávění i samorostlý humor překvapuje svou čistotou a originalitou. Muži, ženy i pan farář, chráněni moudrostí předků i svou pevnou vírou komentují pád do jásavých zítřků po komunistickém puči v roce 1948. I přes marasmus té doby si uchovávají laskavý nadhled i morální čistotu, ve chvílích nejhorších stojí pevně při sobě i při svém Bohu a statečně čelí nejen zlovůli mocných, ale i ranám osudu. Někdy i s pomocí kouzel.

ISBN 978-80-86990-38-5
EAN 9788086990385

Ilustrace a fotografie, vazba brožovaná,
počet stran 56 stran

Doporučená prodejní cena: 280 Kč
Cena Gallery: 168,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Dědská besídka (Ivo Medek Kopaninský)

Dědská běsídka

Autor textu a ilustrací: Ivo Medek Kopaninský

(ČJ) 

Dědská běsídka je název souboru 16 patafyzicky pojednaných pohádek, ve kterých autor Ivo Medek Kopaninský, ovlivněný texty Alfreda Jarryho a kresbami Edwarda Goreye, vyzdvihuje obecně známé, leč přehlížené skutečnosti. Čtenář se kupříkladu dozví, proč žil Smolíček s jelenem či Budulínek u pěstounů. Že se do děje hojně promítají absurdity naší současnosti, není třeba zdůrazňovat.
Lapidární texty, laděné do černého humoru, doprovázejí pečlivé ilustrace téhož autora, které na prakticky každé stránce vytváří z této knihy předmět vhodný nejen k pobavení čtenáře, ale díky reprezentativnímu provedení je použitelný jako vhodný dárek pro lid obojího pohlaví od puberty výše.

ISBN 978-80-86990-35-4
EAN 9788086990354

(vydala Gallery 2013)

vazba pevná, počet 130 stran

Doporučená prodejní cena: 310,- Kč
Cena Gallery: 220,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Na slunecne strane

Na slunečné straně

"Městský trakt Pražského Hradu
jako Habsburské sídlo 1800 – 1918"

Autoři textu:
Martin Halata, Michal Šula, Daniela Karasová

Grafická úprava: Světla Kořánová

Pražský hrad a jeho hlavní část - Městský trakt - byl v letech 1800-1918 jedním ze sídel rakouských císařů a českých králů. Autorský kolektiv sleduje nejenom to, jak se vyvíjel vnitřní prostor Hradu, tj. proměna apartmánů v jednotlivých patrech a jejich zařízení v závislosti na dvorském ceremoniálu, ale v krátkých exkursech představuje i denní život této císařsko-královské rezidence. Bohatě vypravená publikace předkládá čtenáři množství dosud nepublikovaných ilustrací i dnešní kresebné rekonstrukce (např. císařských interiérů), text je založen na hlubokém studiu pramenů- fotografií, plánů, osobní korespondence, deníků, úředních pramenů i sekundární literatury. Celek překvapí čtenáře plastickým obrazem Pražského hradu jako ubytovacího sídla císařské a královské rodiny do roku 1918.

ISBN 978 – 80 – 86990 – 88 – 0
EAN 9788086990880

Vydala Gallery 2013

Vazba pevná, s přebalem, v českém jazyce,
230 x 275 mm, 480 stran

Cena Gallery: 1 500,- Kč
Nová cena Gallery: 950,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 500,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 950,- Kč

 

  Ukázky z knihy:
  Ukázka z knihy Na slunečné straně Ukázka z knihy Na slunečné straně
  Ukázka z knihy Na slunečné straně Ukázka z knihy Na slunečné straně
  Ukázka z knihy Na slunečné straně Ukázka z knihy Na slunečné straně

cara1.gif (114 bytes)

Otto Gutfreund

Otto Gutfreund

Doc. PhDr. Jiří Šetlík

(ČJ)

Nakladatelství Gallery uvádí na knižní trh monografickou studii historika umění Jiřího Šetlík o sochaři Otto Gutfreundovi.  Je soustředěna k cestě autorovy tvorby ke kubismu v rámci úsilí mladých umělců o „nový sloh“.
Gutfreundovo díla z let 1910 - 1920 se řadí k nejdůležitějším počinům české avantgardy. I když tuto etapu připomínají studie českých badatelů, bývá neprávem pomíjena ve světové literatuře. Ke Gutfreundově tvorbě se prostřednictvím domácích i zahraničních výstav hlásili jeho přátelé ze Skupiny výtvarných umělců, nebyl dosud zhodnocen umělcův význam ve vývoji světové avantgardy. Jako předseda Skupiny přijel Otto Gutfreund v roce 1914 do Paříže, aby s její tvorbou seznámil centrum tehdejšího uměleckého světa. Na úkor své tvorby se po vypuknutí 1. světové války umělec vzdal tvůrčí práce, aby se jako vlastenec přihlásil do řad francouzské cizinecké legie a bojoval za samostatnost své země.  Po bojích na frontě byl společně se svými druhy za údajnou vzpouru od roku 1916 neprávem internován.  Jen na čas se během internace vrátil k tvorbě. Po návratu do Paříže po konci války se s ohledem na odlišnost společenské atmosféry vzdal kubismu ve prospěch nového programu poesie civilismu.  Kniha zachycuje dramatické dějství Gutfreundova tvůrčího zrání k heroické etapě kubismu, který na počátku 20. let po návratu do Prahy opustil ve prospěch ideje umění, jež mělo sloužit nově založené republice.
Grafická úprava; akad. mal. Rostislav Vaněk, Mgr.A. Tomáš Nedoma

ISBN 978-80-86990-20-0
EAN 9788086990200

(Vydala Gallery 2012)

230 × 290 mm, 256 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 597,- Kč
Nová cena Gallery: 450,- Kč
Doporučená prodejní cena: 995,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 848,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

RADEK KRATINA (1928–1999)

Autor a koncepce; Hana Larvová

(ČJ) 

Publikace nakladatelství Gallery  doprovází první soubornou výstavu sochaře Radka Kratiny v Domě U Kamenného zvonu, umělce, jehož tvorba osobitým způsobem reflektovala neokonstruktivistické a kinetické tendence v českém umění druhé poloviny 60. let. Expozici tvoří průřez Kratinovou tvorbou, kterou charakterizuje na jedné straně racionalita, smysl pro geometrii a konstrukci formy, na straně druhé všudypřítomný prvek nezávazné hry, obsažené v principu variability jeho prací. Variabily, jak umělec nazýval své dřevěné a později kovové reliéfy a objekty, založené na proměnlivosti reliéfních struktur, byly v šedesátých a sedmdesátých letech v kontextu českého umění ojedinělé.

ISBN: 978-80-86990-23-1
EAN: 9788086990231

Vydala Gallery 2013

Pevná vazba s přebalem, 260 stran
Rozměry: 25 × 28,6 cm

Cena Gallery: 597,- Kč
Doporučená prodejní cena: 995,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  RADEK KRATINA (1928–1999)

cara1.gif (114 bytes)

Roman Prahl a Petr Šámal - Umění jako dekorace a symbol

Umění jako dekorace a symbol
Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismus, secese a moderny

Roman Prahl a Petr Šámal

(ČJ)

Tato kniha poprvé v české odborné literatuře soustavně pojednává sochařskou i malířskou výzdobu reprezentačních staveb Prahy. Ukazuje, že socha i malba byla tradičně uznávaným partnerem architektury a že bohatství výzdoby staveb rostlo s rozvojem stylů vrcholného a pozdního historismu i se secesí. Bez figurální výzdoby se neobešla ani pozdější reprezentační architekturaZnázorňovala publiku společenské postavení a ideje jejích budovatelů i jmenovité poslání staveb.
Kniha se zaměřuje na stavby veřejné v širokém slova smyslu. O koncipování reprezentační architektury rozhodovali její objednavatelé a příslušné výsledky byly ovlivněny mimo jiné vzájemným soubojem architektů i dekoratérů, veřejnou diskusí a regulací výstavby ze strany magistrátu města. K bohatství umělecky dekorovaných staveb přispěly existence historicky samostatných měst Prahy i mohutný rozvoj jejích předměstí.
První, nejobsáhlejší část knihy je uspořádána podle poslání staveb a sleduje, jak jejich sochařská i malířská výzdoba napomáhá sdělovat jejich poselství. Druhá část se soustředí na pražská sídla finančních ústavů, které obohatily ikonografii figurální výzdoby o některé motivy, své budovy pojímaly zvláště reprezentačně a svým působením stály za celkovým rozvojem tehdejší pražské architektury.
Třetí část knihy shrnuje poznatky o strategii a programech figurální výzdoby reprezentační architektury. Týká se zejména hlavních prvků figurální výzdoby – typických míst jejího uplatnění i bohatství zobrazovaných motivů.
Závěrečná část pojednává umělecké dekorace z hlediska jejich autorů. Nabízí přehled vůdčích sochařů i malířů a zdůrazňuje podíl architektů na konceptu figurální výzdoby.

ISBN 978-80-86990-91-0
EAN 9788086990910

(Vydala Gallery 2012)

240 × 330 mm, 254 stran, pevná vazba s přebalem,
v českém jazyce, anglické resumé

Cena Gallery: 780,- Kč
Nová cena Gallery: 600,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 300,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 120,- Kč

  Roman Prahl a Petr Šámal - Umění jako dekorace a symbol

cara1.gif (114 bytes)

Emanuel Ranný

Emanuel Ranný

Emanuel Ranný

(ČJ)

Obsáhlá monografie třebíčského výtvarníka Emanuela Ranného (1943) vychází u příležitosti blížících se umělcových
sedmdesátin.
Koncepci knihy vytvořil Jiří Machalický, který Emanuela Ranného charakterizuje jako výtvarníka, který „navázal na klasické hodnoty české krajinomalby, jejíž podoba se na přelomu 19. a 20. století tolikrát proměnila, a přesto si zachovala některé charakteristické rysy - rytmus a také historii krajiny, do níž se promítají nejen přírodní cykly, ale i vývoj naší společnosti a s ním i výrazné civilizační zásahy do přírody.“
Monografie sleduje Ranného tvůrčí dráhu od poloviny 60. let, přes první tisky technikou suché jehly až po nejnovější malířskou tvorbu a věnuje pozornost i Ranného litografiím a množství kresebných studií.
Monografie samozřejmě obsahuje řadu barevných i černobílých reprodukcí Ranného maleb a grafických listů. Prokládány jsou texty, kterými výtvarníkovu tvorbu hodnotili další naši znalci současného výtvarného umění, např. Petr Král, Ludvík Kundera, Bohuslav Mikulášek, Jan Skácel, Pavel Šrut aj.
Zajímavou součástí knihy je rozhovor, který s umělcem vede známý shakespearovský znalec a překladatel Martin Hilský.
V závěru knihy nechybí ani biografie a seznam individuálních, mezinárodních i tuzemských výstav.

Grafická úprava; Kateřina Ranná, Josef Prodělal

ISBN 978-80-86990-17-0

EAN 9788086990170

(Vydalo nakladatelstvím Gallery 2012)

336 stran, 240,5 mm × 290,0 mm, pevná vazba

Cena gallery: 498,70 Kč
Doporučená prodejní cena: 980,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

František Muzika - Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská

František Muzika

Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská

(ČJ)

Velká monografie významného českého umělce a výtvarného pedagoga Františka Muziky, jehož dílo bylo od počátků nerozlučně spjato s osudy české meziválečné avantgardy a tvoří neodmyslitelnou součást naší moderní výtvarné kultury. Věnuje se převážně Muzikově volné malířské a kreslířské tvorbě a jeho návrhům divadelních scén a kostýmů. Texty: Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská, životopisná data: Miloš Minařík. Česky, anglické resumé.
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler a David Fírek.
Vychází při příležitosti Muzikovy souborné výstavy v Alšově jihočeské galerii v Hluboké n. Vltavou. 

ISBN 978-80-86990-14-9 (Gallery)
ISBN 978-80-86952-83-3 (Alšova jihočeská galerie)
ISBN 978-80-7036-344-7 (Národní muzeum. Praha)
EAN  978-80-86990-14-9

(vydala: Gallery ve spolupráci
s Alšovou jihočeskou galerií a Národním muzeem)

290 x 235 mm, 472 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 380,- Kč
Nová cena Gallery: 980,- Kč
Doporučená prodejní cena:  2 300,- Kč
Nová doporučená prodejní cena:  1 900,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Čestmír Suška - Petr Wittlich (ed.)

Čestmír Suška

Petr Wittlich (ed.)

(ČJ)

Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla – od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných skulptur, přetvářejících dosloužilé cisterny a podobné industriální objekty. Vedle čistě výtvarné tvorby jsou zmiňovány i jeho aktivity na poli divadla a filmu, kde se prezentuje jako scénárista, scénický a filmový výtvarník, herec a režisér (Výtvarné divadlo Kolotoč, film Pražská pětka). Editor: Jan Dvořák, texty: Jiří Olič, Čestmír Suška, David Vávra a Jan Dvořák. Česky, anglické resumé. Grafická úprava: Jan Zachariáš (Atelieur Půda).

ISBN 978-80-86990-82-8 (Gallery)
ISBN 978-80-87405-11-6 (GVUO)
EAN  978-80-86990-82-8

(vydala Gallery a Galerie výtvarného umění v Ostravě)

300 x 250 mm, 312 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 110,- Kč
Doporučená prodejní cena:  1 850,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

CESTA SLOVENSKEM S A. CALMETEM Ord. S. B. aneb Theorie wampyrismu - Josef Váchal

CESTA SLOVENSKEM S A. CALMETEM
Ord. S. B.
aneb Theorie wampyrismu

Josef Váchal

(ČJ)

Knižní vydání nejobsáhlejšího Váchalova rukopisu (z roku 1930, původně 652 stran ve dvou svazcích), bohatě ilustrovaného velkým počtem kreseb. „Má nejkrásnější a nejcennější kniha!“ řekl o něm v roce 1967, dva roky před smrtí, Josef Váchal Marii Bajerové (autorce první životopisné studie o Váchalovi). Obrazová příloha je doplněna rovněž výběrem z Váchalových kreseb, jimiž vyzdobil identický opis své družky Anny Mackové, považovaný dlouho za nezvěstný. Koncepce vydání, ediční příprava, doprovodné komentáře a grafická úprava: Petr Hruška. Redakce: Anna Kareninová.

ISBN 978-80-86990-85-9
EAN  978-80-86990-85-9

215 x 180 mm, 404 stran, 108 barevných příloh, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 900,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 500,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

I my jsme tu byli O životě v Nepomuku a na Zalánech - Miroslav Hásek

I my jsme tu byli
O životě v Nepomuku a na Zalánech

Miroslav Hásek

(ČJ)

Kniha úvodem popisuje příchod osídlenců z Šumavy a počátky Nepomuku a později i Zalán. Autor dále slovem i obrazem přibližuje život na vsi dle babiččiných vzpomínek i z vlastních prožitků. Autentická výpověď má tak nejen velkou dokumentární hodnotu, nýbrž i kouzlo pocitu bezprostředního zážitku z dob minulých a jejich proměn směrem k současnosti.    
Texty a ilustrace: Miroslav Hásek. Grafická úprava: Světla Kořánová

ISBN 978-80-86990-94-1

220 x 220 mm, 48 stran, ilustrace a fotografie, brožovaná vazba

Cena Gallery: 150,- Kč
Doporučená prodejní cena: 250,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Heydrich - Jaroslav Čvančara

Heydrich

Jaroslav Čvančara

(ČJ)

Nové doplněné vydání knihy o Reinhardu Heydrichovi se i tentokrát soustřeďuje na celé jeho pražské působení ve funkci zastupujícího říšského protektora, ukončené atentátem československých parašutistů. Představuje monumentální obrazový dokument, sestavený z mnohdy zcela unikátních fotografií a dalších dobových materiálů, které autor, publicista a badatel Jaroslav Čvančara soustředěně shromažďuje už po několik desetiletí. Čtenář i divák tak může znovu sledovat tragické osudy a činy novodobého tyrana v době, která likvidovala významné reprezentanty našeho národa a podrobně se seznámit se všemi dnes známými okolnostmi kolem atentátu jako nejvýznamnějšího činu domácího a zahraničního odboje – symbolu odporu českého národa a dalších evropských porobených národů proti německému nacismu.
Graficky upravil Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86010-97-2
EAN  978-80-86010-97-2

320 x 240 mm, 336 stran, přes 1 000 dokumentárních fotografií a dalších materiálů, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 900,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 260,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Ellen Jilemnická - Petr Wittlich (ed.)

Ellen Jilemnická

Petr Wittlich (ed.)

(ČJ)

Monografie shrnuje celé dosavadní dílo přední české sochařky Ellen Jilemnické, které se pohybuje ve dvou polohách: v monumentálních realizacích v pískovci a komornějších terakotových plastikách.
Editor: Petr Wittlich.
Texty: Petr Wittlich a další autoři.
Česky, anglické a francouzské resumé.

ISBN 978-80-86990-66-8
EAN  978-80-86990-66-8

290 x 225 mm, 164 stran, barevné reprodukce
a černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 600,- Kč
Nová cena Gallery: 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 000,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 900,- Kč

  Ellen Jilemnická - Petr Wittlich (ed.)

cara1.gif (114 bytes)

Karel Vysušil – Barvy světa - Ivo Janoušek

Karel Vysušil – Barvy světa

Ivo Janoušek

(ČJ)

Monografie českého malíře a grafika, jednoho ze zakladatelů dnes již legendární skupiny Máj 57 a dlouholetého člena Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Text: Ivo Janoušek. Česky
(anglický text na přebalu a dvojjazyčné popisky k reprodukcím).
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler.

290 x 225 mm, 196 stran, barevné reprodukce
a černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

ISBN 978-80-86990-76-7
EAN  978-80-86990-76-7

Cena Gallery: 400,- Kč
Doporučená prodejní cena: 560,- Kč

  Karel Vysušil – Barvy světa - Ivo Janoušek

cara1.gif (114 bytes)

Spouštění s milou - Eugen Brikcius

Spouštění s milou

Eugen Brikcius

(ČJ)

Další z řady sbírek veršů Eugena Brikciuse je, jak už název napovídá, sbírkou milostné poezie. A jména jednotlivých oddílů to jenom potvrzují: Svádění, Spouštění, Dopouštění, Opouštění, a další, ve všech vystupuje žena jako stálá a nepostradatelná inspirace životního i tvůrčího snažení. Autor tu opět rozehrává svůj bohatý rejstřík nevšedních nápadů, hříček a jazykových hrátek.

Ilustrace: Eugen Brikcius.
Doslov: Radim Kopáč.
Grafická úprava: Aula.

180 x 120 mm, 110 stran, pevná vazba s přebalem

ISBN 978-80-86990-73-6
EAN  978-80-86990-73-6

Cena Gallery: 133,20 Kč
Doporučená prodejní cena: 222,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Velkého strážce pozdní sběr - Jiří Olič, Jaroslav Róna

Velkého strážce pozdní sběr

Jiří Olič, Jaroslav Róna

(ČJ)

Knihu žertovných aforismů Jiřího Oliče doprovázejí veselé ilustrace Jaroslava Róny.
Grafická úprava: Světla Kořánová

200 x 200 mm, 64 stran, pevná vazba s polepem

ISBN 978-80-86990-64-4
EAN  978-80-86990-64-4

Cena Gallery: 180,- Kč
Nová cena Gallery: 100,- Kč
Doporučená prodejní cena: 300,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 200,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Královský sňatek - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 - Průvodce dobou

Královský sňatek
Eliška Přemyslovna
a Jan Lucemburský – 1310

Průvodce dobou

(ČJ)

Průvodce je určen pro širokou veřejnost, která má zájem se blíže seznámit s dobou a uměleckými artefakty konce třináctého a prvních desetiletí čtrnáctého století ve střední Evropě a Českém království především. Nástup Lucemburků na český trůn uvádí sňatek Jana Lucemburského s českou princeznou
Eliškou Přemyslovnou.
Texty: Miroslav Kindl, Pavla Státníková. V českém jazyce.
Grafická úprava: Jáchym Šerých.

ISBN: 978-80-86990-67-5
EAN:  978-80-86990-67-5

230 x 190 mm, 96 stran, barevné reprodukce, brožovaná vazba

Cena Gallery: 150,- Kč
Nová cena Gallery: 80,- Kč
Doporučená prodejní cena: 250,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 180,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Královský sňatek - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 - Průvodce dobou . Anglická verze.

A Roayl Marriage
Elisabeth Premyslid
and John of Luxembourg – 1310

History Guide

(AJ)

Anglická verze publikace Královský sňatek – Průvodce dobou.

ISBN: 978-80-86990-70-5
EAN:  978-80-86990-70-5

Cena Gallery: 150,- Kč
Nová cena Gallery: 80,- Kč
Doporučená prodejní cena: 250,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 180,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Jiří Suchý a Vladimír Suchánek - Texty a koláže z šedesátých let

Texty a koláže z šedesátých let

Jiří Suchý a Vladimír Suchánek

(ČJ)

Nejznámější písňové texty Jiřího Suchého ze zlaté éry Divadla Semafor doprovázejí naopak dosud málo známé tehdejší koláže grafika Vladimíra Suchánka, v té době čerstvého absolventa Akademie výtvarných umění v Praze. Osobně se poznali až o několik let později a navázané přátelství trvá dodnes. Knížka si všímá nejen příbuznosti obou jmen – Suchý, Suchánek – ale především spřízněné tvorby, která v sobě nese viditelnou stopu doby svého vzniku – dnes už legendárních šedesátých let. Grafická úprava: Rostislav Vaněk.

ISBN 978-80-86990-61-3
EAN  978-80-86990-61-3

300 x 250 mm, 72 stran, barevné ilustrace, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 289,80 Kč
Doporučená prodejní cena: 483,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Róna Jiří Olič

Róna

Jiří Olič

(ČJ)

Velká reprezentativní monografie malíře, sochaře a pedagoga pražské AVU, zakladatele skupiny Tvrdohlaví, dokumentuje i jiné Rónovy aktivity – vlastní literární tvorbu, účast v divadelním hnutí 80. let Pražská pětka, režijní a scénáristické působení v divadle Mimoza, herecké a básnické působení v divadle Sklep ad. Editor: Jan Dvořák, texty: Jiří Olič a další autoři. Česky, anglické resumé. Grafická úprava: Aleš Najbrt (Studio Najbrt).

ISBN 978-80-86990-34-7 (Gallery)
ISBN 978-80-87405-04-8 (GVUO)
EAN 978-80-86990-34-7

(vydala Gallery a Galerie výtvarného umění v Ostravě)

300 x 250 mm, 440 stran, barevné reprodukce, černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 800,- Kč
Nová cena Gallery: 700,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 315,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 215,- Kč

  Róna Jiří Olič

cara1.gif (114 bytes)

Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310

Královský sňatek
Eliška Přemyslovna
a Jan Lucemburský – 1310

(ČJ)

Výpravná publikace vychází při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn následně po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou; doprovází stejnojmennou výstavu v původně gotickém městském paláci – Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, kde se mladí manželé po příchodu do Prahy ubytovali.
Texty: Klára Benešovská (ed.) a další autoři, přední odborníci z řad historiků a historiků umění z České republiky, Polska, Německa, Francie a Lucemburska. V českém jazyce, samostatně vyjde anglicky. Grafická úprava: Jáchym Šerých, Mikoláš Fabián.
Publikaci doprovází brožovaná kniha příloh (rodokmeny, mapy, bibliografie, rejstříky).

ISBN: 978-80-86990-55-2
EAN:  978-80-86990-55-2

280 x 225 mm, 592 stran, barevné reprodukce, pevná vazba s polepem

Cena Gallery: 1 200,- Kč
Nová c
ena Gallery: 920,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 000,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 720,- Kč

  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310

cara1.gif (114 bytes)

Demartini

Demartini

(ČJ)

Monografie sochaře Huga Demartiniho (narozen 1931 – zemřel 2010) obrazem i slovem zabírá celé dílo tohoto výrazného tvůrce, člena skupiny Zaostalí a někdejšího profesora AVU v Praze – od informelní polohy, přes struktury, demontáž tradiční sochy, prostorové demonstrace, minimalistické tendence, až po poslední bílé objekty a reliéfy. 
Editoři: Mahulena Nešlehová a Petr Wittlich, texty: Vít Havránek, Josef Hlaváček, Josef Kroutvor, Mahulena Nešlehová, Jiří Padrta, Petr Wittlich. Obrazová příloha: Hana Hamplová. Grafická úprava: Zdeněk Ziegler.

ISBN 978-80-86990-28-6
EAN  978-80-86990-28-6

300 x 300 mm, 192 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 000,- Kč
Nová cena Gallery: 920,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 667,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 578,- Kč

  Demartini

cara1.gif (114 bytes)

Kateřina Černá

Kateřina Černá

Naďa Řeháková

(ČJ)

Monografie jedné z nejoriginálnějších českých výtvarnic posledního půlstoletí – malířky, kreslířky, grafičky a autorky osobitých asambláží a děl založených na kaligrafické prezentaci vlastních textů.
Text: Naďa Řeháková a další autoři, Editor: Lev Pavluch. Francouzské, německé a ruské resumé. Grafická úprava: Marek Jodas, Lev Pavluch.

ISBN 978-80-87164-55-6, EAN 978-80-87164-55-6 (Arbor vitae)        
ISBN 978-80-86990-52-1, EAN 978-80-86990-52-1 (Gallery)                                      
(vydal Arbor vitae a Gallery)

255 x 210 mm, 216 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s potahem

Cena Gallery: 400,- Kč
Doporučená prodejní cena:  800,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Kateřina Černá

cara1.gif (114 bytes)

Biedermeier

Biedermeier
Umění a kultura v českých zemích 1814–1848

Radim Vondráček (ed.)

(ČJ)

Pro velký zájem vychází druhé vydání publikace, která souhrnně představuje bohatství uměleckých památek vzniklých v českých zemích v 1. polovině 19. století a odrážejících osobitý umělecký, ideový a hodnotový proud, který bývá tradičně označován pojmem biedermeier. Postiženo je utváření a šíření biedermeierského stylu ve všech oblastech výtvarné a užité tvorby (malba, grafika, kresba, nábytek, sklo, porcelán, móda, šperk, hračka…). Styl, který se zrodil v prostředí aristokracie a zámožného měšťanstva, postupně zasáhl široké sociální vrstvy. Střízlivá elegance a věcnost – charakteristické rysy estetického cítění biedermeieru – odrážely celkovou modernizaci společnosti a staly se předzvěstí moderního designu.
Texty: Radim Vondráček (ed.) a další autoři, katalogová část,
medailony, bibliografie, rejstřík. V českém jazyce.
Grafická úprava: Filip Heyduk, Martin Strnad
(Heyduk, Musil & Strnad, graphic design studio, s.r.o.).

ISBN (UPM): 978-80-7101-091-3
ISBN (Gallery): 978-80-86990-49-1

(vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery 2010)

275 x 230 mm, 528 stran,
přes 600 barevných reprodukcí, pevná vazba.

Cena Gallery: 1 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 500,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Biedermeier

Biedermeier
Art and Culture in the Bohemian Lands 1814–1848

Radim Vondráček (ed.)

(AJ)

Anglická verze publikace, která souhrnně představuje bohatství uměleckých památek vzniklých v českých zemích v 1. polovině
19. století a odrážejících osobitý umělecký, ideový a hodnotový proud, který bývá tradičně označován pojmem biedermeier. Poprvé je tu postiženo utváření a šíření biedermeierského stylu ve všech oblastech výtvarné a užité tvorby (malba, grafika, kresba, nábytek, sklo, porcelán, móda, šperk, hračka…). Kniha byla koncipována ke stejnojmenné výstavě v Jízdárně Pražského hradu; obojí je završením několikaletého vědeckého výzkumu, realizovaného klíčovými odbornými pracovišti pod vedením Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V anglickém jazyce.

ISBN (UPM): 978-80-7101-074-6
ISBN (Gallery): 978-80-86990-48-4

(vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery 2010)

Cena Gallery: 1 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 500,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

PRASE aneb Václav Havel´s Hunt for a Pig, Václav Havel

PRASE
aneb Václav Havel´s Hunt for a Pig

Václav Havel

(ČJ)

Divadelní jednoaktovka Václava Havla, napsaná v roce 1987, je úsměvnou historkou o tom, jak se Václav Havel ještě jako disident pokoušel na vesnici obstarat prase na zabijačku, na níž měli přijet jeho přátelé z disentu.
Ilustrace: Pavel Reisenauer. Grafická úprava: Světla Kořánová.

210 x 148  mm, 16 stran, brožovaná

ISBN 978-80-86990-46-0
EAN 978-80-86990-46-0

Cena Gallery: 72,- Kč
Doporučená prodejní cena: 120,- Kč

  PRASE aneb Václav Havel´s Hunt for a Pig, Václav Havel

cara1.gif (114 bytes)

Karel Zlín, Vlastimil Tetiva

Karel Zlín

Vlastimil Tetiva

(ČJ-FrJ)

Monografie českého umělce Karla Zlína (narozen 1937 ve Zlíně, vlastním jménem Karel Machálek), žijícího od roku 1976 trvale ve Francii, představuje umělce, jenž patří do generace autorů, objevujících se na české výtvarné scéně v průběhu šedesátých let 20. století; připomenuta je i Zlínova činnost literární.
Texty: Vlastimil Tetiva, Radim Kopáč, Pascale Grémont Gervaise, bibliografie: Miloš Minařík. Dvojjazyčně (čeština a francouzština). Grafická úprava: Rostislav Vaněk.

290 x 235 mm, 306 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

ISBN 978-80-86990-43-9
EAN  978-80-86990-43-9

Cena Gallery: 960,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 600,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Mesón El Centro, Eugen Brikcius

Mesón El Centro

Eugen Brikcius

(ČJ)

Nová sbírka veršů Eugena Brikciuse je další z řady snad nevyčerpatelných drobných hříček, nápadů a jazykových hrátek známého básníka, filozofa, scénáristy a výtvarníka; tentokrát se mimo jiné ocitáme v restaurantu, kde básník tráví své všední i nevšední chvíle. Ilustrace: Eugen Brikcius. Grafická úprava: Aula.

180 x 120 mm, 90 stran, pevná vazba s přebalem

ISBN 978-80-86990-37-8
EAN  978-80-86990-37-8

Cena Gallery: 133,20 Kč
Doporučená prodejní cena: 222,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Petr Pavlík Poutnice v Labyrintu

Petr Pavlík

Poutnice v Labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth

(ČJ-AJ)

Obsáhlá monografie malíře a sochaře Petra Pavlíka, někdejšího spoluzakladatele Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, shrnuje obrazem i slovem celoživotní dílo umělce, který se díky své široké a všestranné orientaci věnuje kromě mnohaletého pedagogického působení i publicistické a kritické činnosti. Je proto vedle několika našich předních teoretiků umění a publicistů (Richard Drury, Jiří Hůla, Jaromír Zemina ad.) i sám autorem některých textů v publikaci. Kniha vychází dvojjazyčně (v češtině a angličtině) a zahrnuje množství barevných reprodukcí a dokumentárních fotografií.
Grafická úprava: Světla Kořánová.

ISBN 978-80-86990-40-8
EAN 978-80-86990-40-8

315 x 240 mm, 360 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 050,- Kč
Nová cena Gallery: 800,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 717,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 467,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Zdeněk Sýkora Rozhovory

Zdeněk Sýkora

Rozhovory

(ČJ)

Druhý svazek z rozsáhlého monografického projektu věnovaného tvorbě a životu jednoho z nejuznávanějších současných českých malířů představuje Zdeňka Sýkoru jako umělce schopného přesně formulovat odpovědi na otázky, týkající se jeho práce. Součástí knihy je film na DVD –  rozhovor Zdeňka Sýkory s režisérem Jaroslavem Brabcem, který vznikl v projektu ČT „Evropané“. Bohatě ilustrováno barevnými reprodukcemi a černobílými fotografiemi ze života a z díla umělce. K vydání připravila Lenka Sýkorová a Pavel Kappel.
Česká verze.

ISBN  978-80-86990-87-3

300 x 300 mm, 272 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 150,- Kč
Dporučená prodejní cena: 1 917,- Kč

 

Zdeněk Sýkora

Interviews

(AJ)

Anglická verze Rozhovorů.

ISBN 978-80-86990-90-3

Cena Gallery: 1 150,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 917,- Kč

  Zdeněk Sýkora Interviews

cara1.gif (114 bytes)

Jenský kodex faksimile

Jenský kodex komentář

Jenský kodex

faksimile, komentář

(ČJ)

Věrné barevné faksimile proslulého pozdně středověkého iluminovaného rukopisu z konce 15. století, jehož originál se nalézá ve sbírce rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze.  
Doprovází ho komentářový svazek v českém jazyce.
Grafická úprava Zdeněk Ziegler.

ISBN 978-80-86990-96-5

315 x 215 mm, ve dvou svazcích ve společném pouzdře
(faksimile – 232 stran, komentář – 224 stran),
228 barevných reprodukcí, pevná plátěná vazba

Cena Gallery: 1 680,- Kč
Nová cena Gallery: 1 200,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 800,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 2 320,- Kč

 

The Jena Codex

facsimile, commentary

(AJ)

Anglická verze faksimile Jenského kodexu a komentářového svazku.

ISBN 978-80-86990-99-6

Cena Gallery: 1 680,- Kč
Nová cena Gallery: 1 200,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 800,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 2 320,- Kč

  Jenský kodex faksimile, komentář

cara1.gif (114 bytes)

Hašiš v Domově bohů, Bohumil "Bob" Krčil

Hašiš v Domově bohů

Bohumil "Bob" Krčil

(ČJ)

Mimořádná, dosud nevydaná kniha fotografií a textů předčasně zesnulého fotografa a vydavatele české exilové literatury Bohumila “Boba” Krčila zachycuje život obyvatel v indickém Malém Himálaji, v končině místně známé jako Domov bohů, což je oblast s nejstarší hašišovou kulturou na světě. Autor nám přibližuje kulturu, ve které je, na rozdíl od západní civilizace, Cannabis indica od pradávných časů přirozenou součástí života. 

ISBN 978-80-86990-31-6
EAN  978-80-86990-31-6

230 x 230 mm, 64 stran, brožovaná vazba,
obálka s chlopněmi

Cena Gallery: 270,- Kč
Doporučená prodejní cena: 450,- Kč

  Hašiš v Domově bohů, Bohumil "Bob" Krčil

cara1.gif (114 bytes)

Lennonova zeď - The Lennon Wall - Mur Lennon, Jaromír Zemina

Lennonova zeď - The Lennon Wall
- Mur Lennon

Jaromír Zemina

(ČJ-AJ-FJ)

Fotografická publikace věnovaná proslulé malostranské „Lennonově zdi“. Na počátku byla autorova báseň, vzdávající hold poetické atmosféře tohoto unikátního místa. Později začal Jaromír Zemina při procházkách Kampou proměny zdi dokumentovat formou barevných fotografií. Trojjazyčně (česky, anglicky, francouzsky). Grafická úprava: Filip Skalák.

ISBN 978-80-86990-22-4
EAN  978-80-86990-22-4

168 x 230 mm, 72 stran, pevná vazba s polepem

Cena Gallery:  230,- Kč
Doporučená prodejní cena: 370,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Čubka, Roald Dahl

Čubka

Roald Dahl

(ČJ)

Slavná povídka mistra pointy Roalda Dahla „Čubka“, jejíž děj se točí okolo parfému nabitého feromony, vychází samostatně v originálně řešené knize, která je malým uměleckým artefaktem.
Překlad: Jaroslav Kořán.
Autorkami výtvarného konceptu, ilustrací a typografie je mladé designérské duo Štěpánka Bláhovcová a Anna Citterbardová.
Součástí knihy je vložený flakon se vzorkem hříšné vůně.

ISBN 978-80-86990-93-4
EAN  978-80-86990-93-4

200 x 200 mm, 48 stran, pevná vazba s přebalem
a s výřezem na přiložený parfém

Cena Gallery: 250,- Kč  
Doporučená prodejní cena: 400,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Čubka, Roald Dahl

cara1.gif (114 bytes)

Václav Benedikt, Život a tvorba / Life and Work

Václav Benedikt
Život a tvorba / Life and Work

Ivo Janoušek

(ČJ-AJ)

Monografie malíře, příslušejícího ke generaci umělců, kteří na českou výtvarnou scénu vstoupili v polovině sedmdesátých let 20. století. Rodák z Plzně, dnes žije a tvoří v Praze a kromě malby se věnuje grafice, převážně litografii. Text: Ivo Janoušek. Dvojjazyčně (česky, zčásti anglicky). Grafická úprava: Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86990-16-3
EAN  978-80-86990-16-3

230 x 250 mm, 160 stran, barevné reprodukce,
pevná vazba s polepem

Cena Gallery: 750,- Kč
Nová cena Gallery: 400,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 180,- Kč

Nová doporučená prodejní cena: 830,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Sešity

Sešity

Výběr z 33 1/2 čísel časopisu Sešity, který vycházel v letech
1966–1969 jako almanach pro mladou literaturu. Uspořádal Petr Kabeš za přispění Jaroslava Kořána a Dušana Karpatského. Editoři: Anna Kareninová a Jaroslav Kořán. Výtvarná část a grafická úprava Milan Grygar.

ISBN 978-80-86990-25-5
EAN  978-80-86990-25-5

297 x 210 mm, 664 stran, černobílé reprodukce,
brožovaná vazba, obálka s chlopněmi

Cena Gallery: 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 820,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Výstavy v čase proměn, Eva Petrová

Výstavy v čase proměn

Eva Petrová

(ČJ)

Publikace přináší reprezentativní výběr z textů, které publikovala renomovaná historička umění Eva Petrová od půle šedesátých let 20. století až dodnes. Texty, původně určené do katalogů samostatných autorských i skupinových výstav, doprovázejí reprodukce obálek příslušných katalogů; nechybějí ani podrobnější údaje o zmiňovaných výstavách. Grafická úprava: Miroslav Kloss.

ISBN 978-80-86990-75-0
EAN  978-80-86990-75-0

200 x 148 mm, 256 stran, černobílé reprodukce,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 188,50,- Kč
Doporučená prodejní cena:  325,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Míšeňský porcelán 1710-2000

Míšeňský porcelán 1710-2000
Böttger, Höroldt, Kändler
vybraní modeléři, značky

Richard Šubrt

(ČJ)

Barevná obrazová publikace představuje zejména tvorbu tří osobností, které se nejvíce zasloužily o slávu a věhlas míšeňské manufaktury; obrazem i slovem jsou prezentováni i další vybraní modeléři, kteří v rozmezí téměř tří století s míšeňskou porcelánkou spolupracovali. Dokumentován je i vznik, vývoj a jednotlivé odlišnosti značek. Nepostradatelná příručka pro sběratele i krásný dárek pro každého, kdo má rád něco výjimečného. Text a výběr reprodukcí: Richard Šubrt, čestný prezident Asociace starožitníků. Grafická úprava: Nora Procházková.

ISBN 978-80-86990-63-7
EAN  978-80-86990-63-7

297 x 230 mm, 224 stran, 309 barevných reprodukcí,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 750,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 050,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Svědcení podstatných slov

Svěcení podstatných slov

Václav Daněk

(ČJ)

Zatím poslední básnická sbírka Václava Daňka ohlašuje návrat k básníkově dominantní formě, k sonetu, a najdeme v ní i kaligramy. Zahrnuje pět oddílů – Barevné sonety, Imaginární sonety, Elementární sonety a Věnec sonetů (Láska). Vychází u příležitosti autorových 80. narozenin. Grafická úprava: Vít Ludvík.

ISBN 978-80-86990-84-2
EAN  978-80-86990-84-2

180 x 120 mm, 96 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 90,- Kč
Doporučená prodejní cena: 147,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Franta, Monografie

Franta

(ČJ)

Monografie malíře Franty (vlastním jménem František Mertl), který žije od roku 1958 v jižní Francii a patří mezi nemnoho českých malířů, kteří se výrazně prosadili na světové výtvarné scéně. Osobně se znal s Pablem Picassem, Marcem Chagallem, přátelil se s Grahamem Greenem. Stěžejním celoživotním zájmem jeho tvorby je lidská figura v expresivním pojetí, s nekonečnou řadou výrazových i významových možností: člověk jako ušlechtilá hra svalů i jako tvor schopný nesmírné krutosti.
Editorka: Duňa Panenková, texty: Jean-Luc Chalumeau, Jan Kříž, Franta a Duňa Panenková.
Francouzské a anglické resumé. Grafická úprava: Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86990-72-9
EAN 978-80-86990-72-9

290 x 220 mm, 160 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 450,- Kč
Doporučená prodejní cena: 750,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Vladimír Suchánek, Ex graphicis

Ex graphicis

Vladimír Suchánek

(ČJ-AJ)

Reprezentativní výběr z rozsáhlé tvorby Vladimíra Suchánka zahrnuje jeho komorní grafiku: ex libris, ex musicis, drobné grafiky a příležitostné tisky, reprodukované převážně v autentické velikosti. Předmluva: Blanka Stehlíková. Součástí je úplný soupis Suchánkových exlibris a soupis jejich majitelů. Dvojjazyčně (čeština a angličtina). Grafická úprava: Rostislav Vaněk.

ISBN 978-80-86990-78-1
EAN 978-80-86990-78-1

215 x 135 mm, 344 stran, barevné reprodukce,
pevná vazba s polepem a přebalem z čiré fólie

Cena Gallery: 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 862,- Kč

  Vladimír Suchánek, Ex graphicis

cara1.gif (114 bytes)

Vladimír Jiránek, Člověk za volantem

Člověk za volantem

Vladimír Jiránek

(ČJ)

Nová autorská kniha známého kreslíře a karikaturisty je věnována automobilismu; určena je všem, kdo mají rádi Jiránkův inteligentní a osobitý humor.
Grafická úprava: Pavel Hrach.

ISBN 978-80-86990-81-1
EAN 978-80-86990-81-1

165 x 235 mm, 128 stran, černobílé ilustrace,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 89,30 Kč
Doporučená prodejní cena: 154,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

Vladimír Jiránek, Člověk za volantem

 

  Vladimír Jiránek, Člověk za volantem

cara1.gif (114 bytes)

Otakar Slavík, Jan Rous

Otakar Slavík

Jan Rous

(ČJ)

Monografie malíře Otakara Slavíka (narozen 1931), který po podpisu Charty žije od roku 1980 ve Vídni. První ucelený pohled na celoživotní Slavíkovo malířské dílo i jeho lidské osudy, složený z textů znalců a postřehů umělcových přátel, provázejí reprodukce jeho pestře barevných obrazů a pastelových kreseb.
Editor: Jan Rous, texty: Jan Rous, Eugen Brikcius, Ivan Dubský, Ivan Jirous, Věra Jirousová; životopisný přehled: Duňa Slavíková. Anglické a německé resumé. Grafická úprava: Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86990-69-9
EAN  978-80-86990-69-9

290 x 220 mm, 272 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 960,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 600,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Otakar Slavík, Jan Rous

cara1.gif (114 bytes)

Adéla Matasová

Adéla Matasová

(ČJ-AJ)

Obrazová publikace s barevnými reprodukcemi děl současné přední české výtvarnice a umělecké pedagožky Adély Matasové, známé především svými interaktivními instalacemi – projekty s vazbou na prostorové vztahy a jejich proměnlivost v čase; vychází při příležitosti její výstavy v Museu Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových.
Texty: Charlotta Kotíková, Jiří Machalický, Jiří Fiala.
Dvojjazyčně (česky a anglicky).
Grafická úprava Rostislav Vaněk.

ISBN 978-80-86990-57-6
EAN  978-80-86990-57-6

300 x 300 cm, 84 stran, barevné fotografie,
flexibilní vazba

Cena Gallery: 299,40 Kč
Doporučená prodejní cena: 499,-  Kč

cara1.gif (114 bytes)

Z milosti těla, Eugen Brikcius

Z milosti těla

Eugen Brikcius

(ČJ)

Nová sbírka básníka, filozofa, scénáristy a výtvarníka Eugena Brikciuse obsahuje zdaleka ne jen, jak by její název naznačoval, básně milostné. Tělesnost, podívaná, akce, zde totiž slouží jako tematické východisko k rafinované práci s jazykem, k básnění v pravém slova smyslu: každý text je tu událostí, příběhem, dějovou metaforou, happeningem. Vedle veršů tu nalezneme i básně v próze, v závěru pak oddíl Kafkovské imprese. Vychází u příležitosti autorových 66. narozenin.
Doslov: Viktor Šlajchrt, grafická úprava: Aula.

ISBN 978-80-86990-54-5
EAN  978-80-86990-54-5

180 x 120 mm, 142 stran, pevná vazba a přebalem

Cena Gallery: 133,20 Kč
Doporučená prodejní cena:  222,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Bohdan Kopecký, Josef Císařovský

Bohdan Kopecký

Josef Císařovský

(ČJ)

První monografie věnovaná celoživotnímu dílu „malíře Mostecka“, jednoho z nejpřínosnějších českých krajinářů 2. půle 20. století. Zahrnuje celou Kopeckého malířskou tvorbu, podrobněji ho zmiňuje i jako kreslíře, grafika a ilustrátora. Díky bohaté textové i obrazové dokumentaci, vzpomínkám přátel, materiálům z periodik a rodinným fotografiím před čtenářem plasticky vystupuje i lidský příběh tohoto originálního umělce.Vedle hlavní studie jednoho z nejzasvěcenějších znalců malířova díla, Josefa Císařovského, publikace obsahuje i další texty (Josef Jedlička, Jan Kapusta st., Martin Kopecký), mapující jak Kopeckého dílo, tak jeho širší východiska. Biografická data, soupis výstav, bibliografie. Anglické resumé. Grafická úprava Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86990-33-0
EAN  978-80-86990-33-0

290 x 220 mm, 232 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 779,40 Kč
Doporučená prodejní cena: 1299,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Bohdan Kopecký, Josef Císařovský

cara1.gif (114 bytes)

Jaroslava Severová

Jaroslava Severová

(ČJ)

Obrazová publikace s barevnými reprodukcemi děl současné přední české výtvarnice Jaroslavy Severové vychází jako katalog výstavy jejích digitálních tisků a světelných objektů v Galerii moderního umění v Hradci Králové a v Alšově jihočeské galerii (Wortnerův dům, České Budějovice). Texty: Richard Drury, Jiří Machalický. Grafická úprava Jaroslava Severová. Dvojjazyčně (česky a anglicky).

ISBN 978-80-86990-24-8
EAN  978-80-86990-24-8

215 x 215 mm, 84 stran, barevné fotografie, pevná vazba

Cena Gallery: 144,- Kč
Doporučená prodejní cena: 240,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Filipíny pašije a siesty, Stanislav Slavický

Filipíny
pašije a fiesty

Stanislav Slavický

(ČJ)

Autor knihy Stanislav „Stašek“ Slavický prožil na Filipínách šest let a vedle své diplomatické práce se na ostrovech věnoval výzkumné, dokumentační a publikační činnosti. Z jeho bohatého filmového materiálu uváděla už několikrát Česká televize na téma Pašijí a fiest hodinový dokument; nyní vychází o tomto unikátním antropologickém a kulturním fenoménu fotografická publikace doplněná autorovým textem.Graficky úpravil Joska Skalník.

ISBN 978-80-86990-51-4
EAN  978-80-86990-51-4

230 x 170 mm, 128 stran, barevné fotografie,
brožovaná vazba, obálka s chlopněmi

Cena Gallery: 199,80
Nová cena Gallery: 90,- Kč
Doporučená prodejní cena: 333,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 223,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Biedermeier, Radim Vondráček

Biedermeier
Umění a kultura v českých zemích 1814–1848

Radim Vondráček (ed.)

(ČJ)

Publikace souhrnně představuje bohatství uměleckých památek vzniklých v českých zemích v 1. polovině 19. století a odrážejících osobitý umělecký, ideový a hodnotový proud, který bývá tradičně označován pojmem biedermeier. Poprvé je tu postiženo utváření a šíření biedermeierského stylu ve všech oblastech výtvarné a užité tvorby (malba, grafika, kresba, nábytek, sklo, porcelán, móda, šperk, hračka..).
Kniha doprovází stejnojmennou výstavu v Jízdárně Pražského hradu; obojí je završením několikaletého vědeckého výzkumu, realizovaného klíčovými odbornými pracovišti pod vedením Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Texty: Radim Vondráček (ed.) a další autoři statí, katalogová část (přes 600 hesel s komentáři), medailony, bibliografie, rejstřík.
V českém jazyce, samostatně vyjde anglicky.
Grafická úprava: Filip Heyduk, Martin Strnad (Heyduk, Musil & Strnad, graphic design studio, s.r.o.)

ISBN (UPM): 978-80-7101-073-9
ISBN (Gallery): 978-80-86990-45-3
(vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery)

275 x 230 mm, 528 stran,
přes 600 barevných reprodukcí, pevná vazba.

Cena Gallery: 1 500,- Kč
Doporučená prodejní cena: 2 500,- Kč

Kniha získala
Cenu Gloria Musaealis
v kategorii Muzejní publikace roku 2008

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Biedermeier, Radim Vondráček

cara1.gif (114 bytes)

Zdeněk Sýkora, Grafika

Zdeněk Sýkora
Grafika
(Prints)

Lenka Sýkorová, Jaroslav Vančát

(ČJ-AJ)
Nyní i anglická verze!

První kniha z rozsáhlého, několikasvazkového monografického projektu věnovaného tvorbě a životu výtvarného umělce a pedagoga Zdeňka Sýkory (narozen 1920 v Lounech), jehož význam už v 60. letech 20. století přesáhl české hranice směrem dále do Evropy, mapuje Sýkorovo grafické dílo, které vznikalo od 60. let do současnosti, téměř výhradně technikou sítotisku, souběžně s tvorbou malířskou.
Texty: Lenka Sýkorová (ed.), Jaroslav Vančát.
Samostatná česká a anglická verze.
Graficky upravil: Zdeněk Ziegler.

EAN 978-80-86990-36-1 (česká verze)
ISBN 978-80-86990-36-1 (česká verze)
EAN 978-80-86990-42-2 (anglická verze)
ISBN 978-80-86990-42-2 (anglická verze)

300 x 300 mm, 188 stran, barevné reprodukce,
soupis grafik, soupis pramenů, biografické údaje;
pevná vazba s přebalem.

Cena Gallery: 850,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 545,- Kč

Jednotlivé díly budou vycházet postupně v průběhu tří let, každý samostatně v české a anglické verzi, v omezeném počtu výtisků. Druhý a třetí svazek společně, s pracovními názvy Katalog
a Rozhovory, následovat budou: Malba, Linie, Struktury,
Dokumenty a Příběhy. 

ČJ V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Jan Šafránek, Svět lidí / The World of People

Jan Šafránek
Svět lidí / The World of People

Jan Kříž, Viktor Šlajchrt, Richard Drury, Karel Holub

(ČJ-AJ)

Monografie malíře, kreslíře a ilustrátora Jana Šafránka (narozen 1948), výjimečného umělce, který byl nucen jako signatář Charty 77 na léta opustit naši zemi. Zcestoval kus světa, přes Vídeň do Austrálie, Spojených států, Itálie, na Tasmánii, Nový Zéland, Fidži; po svém návratu domů žije a tvoří střídavě v Praze a Vídni. Jeho dílo lze spojovat se širším proudem tzv. české grotesky. Hlavním tématem jeho tvůrčí pozornosti je zcela běžná scenérie každodenního života – prostředí kaváren, hospod, vináren, barů, levných hotelů, tržišť, lidových slavností i všedních ulic, jejichž kolorit působivě dotváří svou nezaměnitelnou kresbou a haškovsko-hrabalovským humorem.  
Texty: Jan Kříž, Viktor Šlajchrt, Richard Drury,  Karel Holub (ed.). Dvojjazyčně (čeština a angličtina).
Graficky upravil Jan Zachariáš – Atelieur Půda.

EAN 978-80-86990-39-2
ISBN 978-80-86990-39-2

230 x 275 cm, 304 stran, barevné reprodukce; pevná vazba.

Cena Gallery: 820,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 491,- Kč

Kniha získala v soutěži
Nejkrásnější česká kniha roku 2008
3. cenu za vynikající polygrafické zpracování
(tiskárna Protisk, s.r.o.)


  Jan Šafránek, Svět lidí / The World of People

cara1.gif (114 bytes)

 

Okuje

Ivan Magor Jirous

(ČJ)

Nejnovější sbírka veršů Ivana Magora Jirouse, básníka, který se na několik let odmlčel, jenom potvrzuje, že jeho talent mezitím nijak neokoral a neodumřel. Naopak – jak se shoduje řada literárních kritiků – jde o jednu z nejlepších věcí, které Ivan Jirous napsal.

Bibliofilské vydání. Ilustrace Pavel Reisenauer. Grafická úprava, ruční sazba a tisk knihtiskem Jiří Liška.

ISBN 978-80-86990-30-9
210 x 148 mm, 52 stran, brožované vydání.

Cena Gallery: 120,- Kč
Doporučená prodejní cena: 190,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Okuje, Ivan Magor Jirous

cara1.gif (114 bytes)

Michael Rittstein, vlhkou stopou / a moist trail

Michael Rittstein

vlhkou stopou / a moist trail

(ČJ-AJ)

Velká monografie Michaela Rittsteina, jednoho z předních českých malířů střední generace, někdejšího spoluzakladatele Volného seskupení 12/15, člena SVU Mánes, v posledních letech vedoucího pedagoga ateliéru malby AVU v Praze. Jeho celoživotní návraty ke grotesce, sarkastické a ironické pohledy vtipně glosující ten nejobyčejnější všednodenní život, jsou malovány s barokním rozmachem bravurního koloristy, zároveň s lehkostí rozeného kreslíře – vypravěče, pro kterého monumentalita není dána formátem.
Koncepce publikace:
Libor Gronský, Michael Rittstein, Michal Soukup
Texty: Jan Kříž, David Majer, Vlastimil Tetiva.
Dvojjazyčně (čeština a angličtina).
Vychází u příležitosti retrospektivní výstavy
Michaela Rittsteina v Národní galerii v Praze.

Graficky upravil Jan Zachariáš – Atelieur Půda.

EAN 978-80-86990-27-9
ISBN 978-80-86990-27-9 (Gallery, s.r.o.)
ISBN 978-80-87141-00-3 (Muzeum umění Olomouc)
260 x 300 mm, 492 stran, přes 350 barevných reprodukcí, dokumentární fotografie, biografické údaje, soupis výstav
a bibliografie; pevná vazba.

Cena Gallery: 830,50 Kč
Doporučená prodejní cena: 1 384,-Kč

cara1.gif (114 bytes)

Jan Saudek, Národní divadlo, sezona 2006 / 07

Jan Saudek

Národní divadlo, sezona 2006 / 07

(ČJ-AJ-FR)

Stalo se už tradicí, že každou divadelní sezonu v Národním divadle fotografuje v posledních letech některý z renomovaných fotografů; postupně tak vzniká řada zcela ojedinělých a výjimečných fotografických souborů. Nejnovější divadelní sezonu, 2006 / 07 po celý rok fotografoval Jan Saudek; jeho osobitý, výsostně soustředěný a zaujatý pohled na naši první scénu je zachycen v poutavé obrazové publikaci, doplněné texty v češtině, angličtině a francouzštině.Úvodní text: Ondřej Černý, rozhovor s Janem Saudkem: Pavlína Hodková.
Grafická úprava: Milan Jaroš.

Pro Národní divadlo vydala Gallery 2007
ISBN 978-80-7258-019-4 (Národní divadlo, Praha)
ISBN 978-80-86990-21-7 (Gallery, Praha)
255 x 230 mm, 120 stran, černobílé fotografie,
pevná vazba s přebalem.

Cena Gallery: 394,50 Kč
Doporučená prodejní cena: 658,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Jan Saudek, Národní divadlo, sezona 2006 / 07

cara1.gif (114 bytes)

Sochařům se netleská. Lenka Jaklová

Sochařům se netleská
Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem

Lenka Jaklová

(ČJ)

Druhé vydání publikace, v níž sochař, malíř a spisovatel Vladimír Preclík během rozhovoru s publicistkou Lenkou Jaklovou poutavě a vtipně vzpomíná na své nejrůznější tvůrčí a životní okamžiky, od královéhradeckého dětství, přes studia a zahraniční cesty, pořádání mnohaletého Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích, angažování se na poli kultury i politiky, až po své dnešní pedagogické působení a nejnovější sochařské realizace. Životní moudrost a zkušenost umělce, pro kterého je tvorba celoživotní náplní, povoláním a zároveň koníčkem, doprovázejí a výtvarně dokreslují jeho ilustrace: čtenář se tak stává blízkým účastníkem úsměvných i dramatických chvil v pestrém a citově bohatém životě jednoho z našich nejpřednějších sochařů.
Ilustrace Vladimír Preclík. Grafická úprava: Světla Kořánová.

ISBN 80-86990-01-X, EAN 978-80-86900-01-9
235 x 159 mm, 264 stran, černobílé ilustrace,
pevná vazba s přebalem.
2. vydání

Cena Gallery: 100,- Kč
Nová cena Gallery: 60,- Kč
Doporučená prodejní cena: 150,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 110,- Kč

  Sochařům se netleská. Lenka Jaklová

cara1.gif (114 bytes)

Zasotalí forever Zaostalí FOREVER

Mahulena Nešlehová, Petr Wittlich

(ČJ)

V českém prostředí tzv. alternativní kultury se druhá polovina osmdesátých let vyznačovala intenzivní mimooficiální uměleckou
a výstavní aktivitou, která s sebou přinášela i výraznější názorové
a generační odlišnosti. Tvůrčí skupinu s provokativním, dadaisticko-ironickým názvem Zaostalí, založilo v roce 1987 několik předních osobností starší střední generace: malíři Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Pavel Nešleha a sochař Hugo Demartini; později se připojil
i architekt Karel Kouba a hudební skladatel Jan Klusák. Z jejich společných vystoupení vstoupila ve známost zejména instalace Hromada, uskutečněná v roce 1992 v pražském Mánesu.
Texty: Mahulena Nešlehová, Petr Wittlich, Zdeněk Beran, Pavel Nešleha, Jan Klusák. Anglické resumé.
Graficky upravil Zdeněk Ziegler.
Součástí publikace je přiložené CD: Jan Klusák, Axis temporum.
(Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané Galerií hlavního města Prahy v Městské knihovně, září – říjen 2007)

ISBN 978-80-86990-15-6, EAN 978-80-86990-15-6
230 x 280 mm, barevné reprodukce, pevná vazba s přebalem; přiloženo CD.

Cena Gallery: 431,80 Kč
Doporučená prodejní cena: 719,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Josef Hlaváček - Cvičení z estetiky Cvičení z estetiky

Josef Hlaváček

(ČJ)

Práce předního českého uměleckého historika, specialisty na domácí uměleckou scénu 60. let 20. století, která se na příkladech tvorby těch nejzajímavějších a nejpřínosnějších uměleckých individualit zabývá interpretací uměleckých děl. V samostatných kapitolách se setkáváme s výtvarnými umělci, převážně malíři a sochaři – Karlem Malichem, Magdalenou Jetelovou, Jiřím Kolářem a  Bělou Kolářovou, Stanislavem Kolíbalem, Milanem Grygarem, Karlem Neprašem, Čestmírem Kafkou a Vladimírem Novákem. Autor si zároveň pokládá otázky po smyslu umění, tak, jak si je kladli už mnozí před ním, přibližuje nám názory některých svých předchůdců i souputníků a polemizuje s nimi.
Graficky upravil Miroslav Kloss.

ISBN 978-80-86990-10-1 EAN 978-80-86990-10-1
148 x 200 mm, 160 stran, barevné reprodukce,
pevná vazba s přebalem.

Cena Gallery: 207,60 Kč
Doporučená prodejní cena: 346,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Eduard Ovčáček Eduard Ovčáček

Jiří Valoch, Jiří Machalický, Juraj Mojžiš

(ČJ)

Velká monografie všestranného umělce (malíře, grafika, kolážisty, lettristy, autora vizuální a konkrétní poezie, tvůrce instalací a akcí), též výtvarného pedagoga (léta působícího na Ostravské univerzitě, předtím na Palackého univerzitě v Olomouci), v neposlední řadě organizátora uměleckého života po celé naší zemi (iniciátorem vzniku bratislavské skupiny Konfrontace, později pak Klubu Konkrétistů, pořadatelem a účastníkem řady workshopů a  sympozií). Je nositelem řady ocenění, zejména za svou grafickou tvorbu. Anglické resumé.
(Vychází u příležitosti výstavy Eduarda Ovčáčka
v Galerii Smečky v Praze.)

Graficky upravil Luboš Drtina.

ISBN 978-80-86990-00-2 EAN  978-80-86990-00-2
240 x 280 mm, 664 stran, 743 barevných reprodukcí
a černobílých fotografií, pevná plátěná vazba s přebalem.

Cena Gallery: 1 141,90 Kč
Doporučená prodejní cena: 2 076,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Zvěrstvo. Zvěrosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové

Zvěrstvo

Zvěrosnubnost Michala Cihláře
a Veroniky Richterové

Publikace vychází při příležitosti stejnojmenné výstavy
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (24. 5. – 26. 8. 2007)
a představuje oba autory výběrem děl inspirovaných zvířecí tematikou, která je „leitmotivem“ jejich dosavadní tvorby
V ryze autorské knize, připravené Michalem Cihlářem (autor koncepce, grafické úpravy i většiny fotografií) a Veronikou Richterovou, oba umělci vtipně a přehledně v abecedním pořádku předkládají svou volnou i užitou tvorbu věnovanou zobrazení zvířat – od několika prvních obrázků, malovaných v útlém dětství, až po prestižní zakázky posledních let. Starší trojrozměrné smalty sochařky Veroniky Richterové i její pozdější zvířecí plastiky z PET lahví překvapují svou originalitou a takřka bezbřehou fantazií. Michal Cihlář je jako bytostný grafik po léta známý kulturní veřejnosti především virtuózními mnohabarevnými autorskými linoryty: tentokrát se mimo jiné ohlíží za svou devítiletou spoluprací se Zoo Praha, která svou působivou image dlouhodobě čerpá právě z jeho nezaměnitelného linorytového rukopisu.
Krátké úvodní texty napsali: kurátorka Lucie Vlčková, psychiatr Jiří Novotný, ekolog Vít Zavadil ve spolupráci se spisovatelem Arnoldem Nowickim, a oba autoři. Anglické resumé.

Graficky upravil Michal Cihlář.

 ISBN 978-80-86990-13-3 a ISBN 978-80-7101-070-8,
EAN 978-80-86990-13-2
(vydala Gallery ve spolupráci
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze)
230 x 216 mm, 128 stran, 335 barevných a černobílých reprodukcí, pevná vazba s přebalem

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Josef Hlaváček, Werner Meyer Piedad Solan, Magdalena Jetelová

Magdalena Jetelová

Josef Hlaváček, Werner Meyer, Piedad Solan

(ČJ/AJ)

Monografie Magdaleny Jetelové shrnuje dosavadní dílo této světově uznávané sochařky, české rodačky (narozena roku 1946 v Semilech), která přes dvacet let působí v Německu, vedle volné tvorby i jako dlouholetá profesorka Akademie der Bildende Künste v Mnichově a Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu. Její díla jsou zastoupena v předních světových sbírkách – v Paříži, Velké Británii, v neposlední řadě v Národní galerii v Praze či v Museu Kampa. V bavorském Regensburgu obdržela v roce 2006 další z mnoha ocenění, Cenu Lovise Corintha.
Dvojjazyčná anglicko-česká publikace uvádí odborné texty několika autorů; jednotlivé sochařčiny projekty navíc přibližuje Jana Tichá (monumentální sochy, prostorové instalace, laserové projekce
i další zcela výjimečné tvůrčí počiny, které sochařka velkoryse vytváří na mnoha místech po celém světě – po Evropě, v USA, Asii
i Austrálii. Texty průběžně provází bohatý obrazový materiál.
Graficky úpravil Milan Jaroš.

ISBN 978-80-86990-04-4 EAN 978-80-86990-04-0
260 x 300 mm, 288 stran, barevné a černobílé reprodukce,
plátěná pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 933,20,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1556,- Kč

Kniha získala 2. cenu
v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2007

cara1.gif (114 bytes)

Jan Halaška, Na cestě / On the Road

Na cestě / On the Road

Jan Halaška

(ČJ/AJ)

Fotografická publikace s barevnými snímky ze všech koutů světa od fotografa Jana Halašky (narozen v roce 1956 v Praze, od roku 1979 žije ve Woodstocku v USA) je ukázkou pestré plejády nejrůznějších obrazových postřehů a zážitků z fotografových četných cest po celé zeměkouli. Snímky na jednotlivých dvoustranách spolu vždy nějak souvisejí, jsou si námětově podobné, byť každý odjinud: někdy je to „jen“ překvapivé, často i úsměvné, vždy působivé.
Jan Halaška už přes dvacet let spolupracuje s fotoagenturami v New Yorku, Tokiu a po Evropě. Své „fotografické výlety“ podniká stále, léto však pravidelně tráví v rodných Čechách.
Úvodním textem (v češtině a angličtině) doprovází Daniela Mrázková.
Graficky upravila Světla Kořánová.

ISBN 978-80-86990-12-5 EAN 978-80-86990-12-5
290 x 240 mm, 144 stran, 130 barevných fotografií,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 251,20 Kč
Doporučená prodejní cena: 419,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Jan Halaška, Na cestě / On the Road

cara1.gif (114 bytes)

Praha město v pohybu

Praha / Prague

1989–2006

Město v pohybu / City in Transformation

(ČJ/AJ)

Fotografická publikace od celé plejády fotografů s úvodní esejí Viktora Šlajchrta názorně dokládá na mnoha historických
a současných snímcích nejrůznějších pražských lokalit, jak se naše hlavní město během posledních sedmnácti let změnilo a stále mění. Z Pražského hradu postupujeme po obou vltavských březích, v centru se procházíme pasážemi, nezapomnělo se ani na industriální stavby továren někdejších periferijních čtvrtí, z nichž
už řada dnes slouží především jako obchodně-administrativní centra, ateliéry a galerijní prostory. Metropole dýchá atmosférou dávné historie i živé přítomnosti.
Dvojjazyčný text
(v českém a anglickém jazyce; anglický překlad: Gerald Turner).

Graficky upravila Světla Kořánová.

ISBN 80-86990-08-7 EAN 978-80-86990-08-8
290 x 230 mm, 196 stran, 225 barevných a černobílých fotografií, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 654,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 090,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Praha město v pohybu

cara1.gif (114 bytes)

UB 12 / Milena Slavická

UB 12
Studie, rozhovory, dokumenty

Milena Slavická

(ČJ)

O skupině UB 12, do níž patřili významní představitelé českého poválečného umění jako například Václav Boštík, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Adriena Šimotová a další, zatím nevyšla žádná publikace. Skupina byla oficiálně zaregistrována v roce 1960, ale její základy byly položeny již v roce 1953 v ateliéru Václava Boštíka; zakázána byla v roce 1970. Kniha UB 12 je strukturována do pěti částí. První obsahuje popis politických a kulturních událostí a pojednává
o poetice skupiny, autorkou je Milena Slavická. Druhý oddíl popisuje vznik a historii UB 12, autorem je Jiří Šetlík. Ve třetí části jsou rozhovory s umělci a kritiky a vzpomínkové rozhovory o zesnulých členech skupiny. Čtvrtý oddíl je věnován dokumentaci,
v pátém oddílu jsou životopisy, soupisy výstav a bibliografie. Editorkou knihy je Milena Slavická.

Graficky upravili Alan Záruba a Zdeněk Ziegler

ISBN 80-86990-07-9 EAN 978-80-86990-07-1
230x290 mm, 344 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba

Kniha získala:
1. cenu v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2006
a zároveň
1. cenu za vynikající polygrafické zpracování
(tiskárna Protisk, s.r.o.).

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Kambodža v detailech

Kambodža v detailech

Michal Cihlář, Veronika Richterová

(ČJ)

Oba autoři volně navázali na předešlou knihu s 1089 fotografiemi CUBA V DETAILECH, která vyšla v nakladatelství Gallery roku 2005. Nyní zpracovali svou cestu (2006) do Kambodže, země, která přežila děsivé hrůzy své historie a chystá se otevřít světu. V pečlivě vybraných fotografiích s důrazem na výtvarné detaily zdokumentovali nejen domečky duchů před bambusovými chýšemi, vesnice
v oranžovém prachu, dopravní mumraj měst a ticho chrámů slavného Angkoru, ale i krásu lotosů v kontrastu s pahýly obětí nášlapných min. Nejdůkladnější je však sbírka obrázkových vývěsních cedulí různých holičů, zubařů, autodílen a veterinářů, která nemá obdoby a představuje Kambodžu ve své nezkreslené přímočaré živelnosti.
Graficky upravil Michal Cihlář.

VERONIKA RICHTEROVÁ (*1964), sochařka, věnovala se smaltovaným plastikám a mozaice.V současné době se realizuje
v PET-artu, tedy v tvorbě nekonvenčních plastik z PET lahví. MICHAL CIHLÁŘ (*1960) se systematicky zabývá technikou linorytu, kterou během let nezaměnitelným způsobem přenesl
z volného umění do užité grafiky.

ISBN 80-86990-06-0 978-80-8/6990-06-4
165x240 mm, 336 stran, 1444 barevných fotografií,
brožovaná vazba, obálka s chlopněm

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Kambodža v detailech   Kambodža v detailech

cara1.gif (114 bytes)

Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta

Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta
(1914–1992)

Text:
Adolf Branald, Daniel Rexa, Dagmar Vrkljan-Kubaštová

(ČJ)

Vojtěch Kubašta (1914 – 1992), grafik a ilustrátor, patří k předním světovým tvůrcům prostorové knížky (angl. pop-up book) pro děti.
O tyto knížky je dnes enormní zájem mezi sběrateli na celém světě. Snad každý z nás se někdy setkal s prostorovými papírovými vystřihovánkami – betlémy či celými pohádkovými knížkami, které jde jednoduše rozložit do trojrozměrné podoby a pohybem prstů „oživovat“ jednotlivé výjevy… Málokdo však dnes v Čechách zná autora těchto důmyslných a milých dětských knížek, Vojtěcha Kubaštu, který byl zároveň i tvůrcem mnoha pragensií, a to grafických listů, ilustrací i knižních úprav, zejména pro nakladatelství Aventinum dr. Otakara Štorcha-Mariena. Není se čemu divit, že ve své vlasti není Kubašta známý, jak by si zasloužil: komunistický režim jeho díla vydával jako hlavní vývozní artikl Artie po západní cizině, aby nám přinášela devizy, doma se z nich však dospělí čtenáři ani naše děti těšit příliš nemohly: české mutace se dočkalo jen několik málo jeho knižních prací. V publikaci, věnované Kubaštovi při příležitosti jeho unikátní pražské předvánoční výstavy (v Galerii Mansarda), na umělce vzpomínají jeho nejbližší, dočteme se o jeho celoživotní pilné tvorbě a shlédneme mnohé z toho, co vytvořil, a co se už léta tiskne, vystavuje a sbírá téměř po celém světě.

Text Adolf Branald, Daniel Rexa, Dagmar Vrkljan-Kubaštová. Anglické resumé.

Graficky upravil Petr Wegner – Magic Tree

ISBN 80-86990-09-5 EAN 978-80-86990-09-5
240x275 mm, 88 stran, barevné reprodukce,
brožovaná vazba

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Josef Šíma / Návrat Theseův

Josef Šíma
Návrat Theseův


Lenka Bydžovská, Karel Srp

(ČJ)

Tvorba Josefa Šímy (1891 Jaroměř – 1971 Paříž), výrazné osobnosti evropského moderního malířství, nepřestává lákat k novým pohledům a výkladům. Ačkoli Šíma žil od roku 1920 trvale ve Francii, stále udržoval těsné vztahy s českou kulturou
a zprostředkovával důležité kontakty. Publikace doprovází stejnojmennou výstavu, soustřeďující se na jeden z Šímových nejcennějších obrazů v majetku Galerie hlavního města Prahy – Návrat Theseův (1933) a na malířův vztah k antické tradici, jenž významně poznamenal celou Šímovu tvorbu od začátku dvacátých let, kdy se inspiroval především architektonickými články, přes třicátá a čtyřicátá léta, ve kterých se věnoval důležitým mytickým příběhům, aby pak vyvrcholil v padesátých a šedesátých letech,
v nichž do své práce výrazně zapojil geometrické prostorové koncepce. Jedinečnost Šímova přístupu vyvstává ve srovnání
s dalšími autory, kteří se k antice také vztahovali, ať to byli Alois Wachsman, Jindřich Štyrský, Emil Filla, nebo Giorgio de Chirico, André Masson, Salvador Dalí či Max Ernst. Publikaci doplňuje výběr ze Šímových vlastních textů z let 1933–1958, jež osvětlují malířovy názory na úlohu a povahu moderního umění.

Graficky upravil Zdeněk Ziegler.

ISBN 80-86990-05-2 EAN 978-80-86990-05-7
230x280 mm, 164 stran, barevné reprodukce,
pevná vazba s přebalem

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Jan Jiří Heinsch / Michal Šroněk

Jan Jiří Heinsch
Malíř barokní zbožnosti

Michal Šroněk

(ČJ)

Monografie, doprovázející stejnojmennou výstavu uspořádanou
v Císařské konírně Pražského hradu, představuje čtenářům život
a dílo málo známého, ale pozoruhodného umělce českého baroka Jana Jiřího Heinsche (1647–l712). Tento malíř působil od roku 1679 v Praze a zabýval se tvorbou oltářních a závěsných obrazů
i portrétní malbou. Věnoval se také návrhům univerzitních tezí, knižních ilustrací a podílel se i na přípravě sochařských prací. Vyučil se pravděpodobně v Čechách, snad u Karla Škréty; Itálii narozdíl od mnoha barokních umělců nenavštívil, ale s díly italských mistrů se seznámil v Obrazárně Pražského hradu. Byl činný zejména pro církevní řády jezuitů, křižovníků s červenou hvězdou
a augustiniánů, jejichž představy o didaktické funkci uměleckého díla dokázal věcnou realistickou malbou a schopností vizuálně zpracovat náboženské příběhy, mimořádně zdařile naplňovat.
Při svých pracích pro církevní řády se často setkával s jejich intelektuální elitou, například s jezuitskými historiky Bohuslavem Balbínem a Matějem Tannerem a s křižovnickým spisovatelem Janem Františkem Beckovským: ti zásadně ovlivnili často zcela ojedinělou tematiku Heinschových děl.

Graficky upravila Clara Istlerová.

ISBN 80-86990-03-6 EAN 978-80-86990-03-3
240x325 mm, 192 stran, barevné reprodukce,
pevná vazba

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Lubomír Přibyl

Lubomír Přibyl

Jiří Valoch

(ČJ)

Velkou reprezentativní monografií připomíná Gallery jednu
z uměleckých osobností, jejíž dílo se podstatně podílí na formování české výtvarné kultury od počátku šedesátých let dodnes, která však byla díky specifickému zaměření své tvorby někdy neprávem opomíjena. Je to Lubomír Přibyl, který již v druhé polovině padesátých let směřoval k moderní oproštěné formě a propracoval se k osobité abstrakci. Na samém počátku šedesátých let pak velice originálně spojil prostředky strukturální malby
s minimalistickou skladbou obrazů; tehdy také začal v reliéfních obrazech důsledně uplatňovat monochromii, většinou stříbrnou nebo černou. Díky tomuto specifickému zaměření měl jako první u nás nejblíž k problematice, kterou přinášelo na mezinárodní výtvarnou scénu hnutí Zero. V mezinárodním kontextu se Přibyl začal objevovat především díky svým grafikám, v nichž přehodnotil možnosti tisku z materiálové matrice. V průběhu dalších desetiletí zůstává věren monochromii i užívání jazyka geometrie, a postupně zkoumá řadu možností, vycházejících z lineárních konstrukcí
a jejich řazení podle určitých pravidel. Postupem času se ovšem ve sféře umělcova zájmu objevují také některé konstrukce syntakticky složitější ... Autorem textu Přibylovy monografie je Jiří Valoch, který jeho dílo sleduje od poloviny šedesátých let, kdy jej také poprvé prezentoval na výstavách.
Graficky upravil Lubomír Přibyl.

ISBN 80-96990-02- EAN 978-80-86990-02-6
300x300 mm, 376 stran, černobílé reprodukce,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 621,80 Kč
Doporučená prodejní cena: 1 037,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Lubomír Přibyl   Lubomír Přibyl   Lubomír Přibyl

cara1.gif (114 bytes)

Sochařům se netleská / Lenka Jaklová

Sochařům se netleská
Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem

Lenka Jaklová

(ČJ)

Sochař, malíř a spisovatel Vladimír Preclík během rozhovoru s publicistkou Lenkou Jaklovou poutavě a vtipně vzpomíná na své nejrůznější tvůrčí a životní okamžiky, od královéhradeckého dětství, přes studia a zahraniční cesty, pořádání mnohaletého Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích, angažování
se na poli kultury i politiky, až po své dnešní pedagogické působení a nejnovější sochařské realizace. Životní moudrost a zkušenost umělce, pro kterého je tvorba celoživotní náplní, povoláním
a zároveň koníčkem, doprovázejí a výtvarně dokreslují jeho ilustrace: čtenář se tak stává blízkým účastníkem úsměvných i dramatických chvil v pestrém a citově bohatém životě jednoho z našich nejpřednějších sochařů.
Ilustrace Vladimír Preclík.
Graficky upravila Světla Kořánová.

ISBN 80-86990-01-X EAN 978-80-86900-01-9
235 x 159 mm, 264 stran, černobílé ilustrace,
pevná vazba s přebalem.

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Prosím stručně / Václav Havel

Prosím stručně
Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty

Václav Havel

(ČJ)

Jak podtitul napovídá, jde o literární koláž, v které se střídají tři žánry: rozhovor, původní výňatky z instrukcí nejbližším splupracovníkům na Hradě a deníkové zápisy z doby práce na tomto textu. V knize se střídají nejen žánry, ale i čas a místa. Václav Havel staví knihu jako drama a se všemi materiály zachází jen jako s podklady, jejichž konečnou formu si diktuje „divadelní“ struktura. Díky zvolené metodě má kniha trvalé napětí, které čtenáře doprovází až do poslední stránky. Autor nechává v knize nahlédnout do způsobu svého komplikovaného myšlení, prezentuje své názory na politiku a politiky, soukromí a zároveň odpovídá na nejčastější výtky vznášené po léta proti jeho osobě.
(Kniha je volným pokračováním Dálkového výslechu Václava Havla. Před dvaceti lety vedl Karel Hvížďala rozhovor s disidentem Havlem před jeho blížící se padesátkou. Tato kniha vychází před blížícími se sedmdesátinami exprezidenta Havla.)

Obálka, koláže, grafická úprava Joska Skalník.
Fotografie: Karel Cudlín, Bohdan Holomíček, Jaroslav Kořán,
Jan Malý, Tomki Němec, Oldřich Škácha, Pavel Štecha.

ISBN 80-86990-00-1 EAN 978-80-86990-00-2
235 x 160 mm, 256 stran, flexibilní vazba

Cena Gallery: 90,- Kč
Doporučená prodejní cena: 147,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Libor Fára / dílo

Libor Fára
/ dílo

Věra Velemanová, Vojtěch Lahoda

(ČJ)

Celoživotní dílo mnohostranného výtvarného umělce Libora Fáry (1925 –1988) předkládá jeho obsáhlá monografie. Podrobně zpracovává jak Fárovu volnou tvorbu v nejrůznějších technikách (malba, kresba, koláž, asambláž, objekt), tak i jeho tvorbu
užitou–především ve sféře divadla, kde dlouhodobě působil jako jevištní výtvarník, autor scén a kostýmů, divadelních programů
a plakátů k inscenacím (Armádní umělecké divadlo E. F. Buriana, Divadlo Na zábradlí, Činoherní klub); představuje se i jako grafik knižní a časopisecký.
Závěr publikace doplňují životopisné údaje, soupis Fárových výstav, jeho scénografického díla, typografických prací (připravila Polana Bregantová), bibliografie, seznam vyobrazení, jmenný rejstřík
a anglické resumé.
Kniha je bohatě ilustrována jak barevnými ukázkami Fárovy všestranné tvorby, tak dokumentárními fotografiemi z průběhu jeho života; na její přípravě se významnou měrou podílela Anna Fárová
i obě umělcovy dcery; vychází ve spolupráci s Divadelním ústavem.
Graficky upravil Luboš Drtina.

ISBN 80-86010-99-6 EAN 978-80-86010-99-1
275 x 230 mm, 560 stran, přes 600 barevných reprodukcí,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 348,50 Kč
Doporučená prodejní cena: 2 247,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

V okovech smíchu,  Karikatura a české umění 1900-1950

V okovech smíchu
Karikatura a české umění 1900-1950

Ondřej Chrobák – Tomáš Winter (ed.)
Václav Fronk, Vladimíra Adamová

(ČJ)

Publikace věnovaná české karikatuře první půle 20. století
a jejím vazbám na ostatní dobovou výtvarnou tvorbu doprovází stejnojmennou výstavu pořádanou Galerií hlavního města Prahy
ve spolupráci s Národní galerií v Praze (Dům U Kamenného zvonu,
8. 2.-7. 5. 2006). Koncepce titulu: Ondřej Chrobák a Tomáš Winter, texty a výběr reprodukcí: Ondřej Chrobák, Tomáš Winter, Václav Fronk, Vladimíra Adamová.
Texty, podrobně sledující všechny důležité peripetie rozvoje české karikatury, průběžně provázejí četné ilustrace s reprodukcemi karikatur, o nichž je řeč, počínaje okruhem předchůdců
z 19. století, přes dobu secese, generaci Osmy a Skupiny, Sursum, Devětsil, 20. a 30. léta, po údobí 2. světové války a léta poválečná.
Závěrečná část obsahuje informaci o českých humoristických a satirických časopisech od půle 19. do půle 20. století, chronologický přehled nejdůležitějších událostí, medailony vybraných umělců, výběrovou bibliografii a jmenný rejstřík.
Graficky upravil Milan Jaroš.

ISBN 80-86010-98-8 EAN 978-80-86010-98-4
275 x 240 mm, 228 stran, 200 barevných a černobílých
reprodukcí, brožovaná vazba

Cena Gallery: 280,- Kč
Nová cena Gallery: 180,- Kč
Doporučená prodejní cena: 400,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 300,- Kč

  V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900-1950

cara1.gif (114 bytes)

Barrandov II, Zlatý věk

Barrandov II.
Zlatý věk

Pavel Jiras

(ČJ)

Po velmi úspěšném prvním dílu – Barrandov I., Vzestup k výšinám, vychází pod názvem Barrandov II., Zlatý věk, další díl strhující historie Barrandovského studia, která je zároveň ve značné míře i příběhem českého filmu. Budování moderního československého filmového průmyslu ve „zlatých“ třicátých letech slibovalo těm, kdo se na něm podíleli, naplnění nejrůznějších ambicí a „hvězdných“ snů; meziválečná idyla však neměla trvat věčně…
Poutavé vyprávění opět ilustruje množství unikátních a dosud nepublikovaných fotografií z natáčení, snímky herců, režisérů, záběry z ateliérů i dobová dokumentace prostředí Barrandova a jeho okolí.
Editor: Tomáš Vrba
Graficky upravila Světla Kořánová.

ISBN 80-86010-96-1 EAN 978-80-86010-96-0
325x240 mm, 400 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 1 057,80 Kč
Doporučená prodejní cena: 1 764,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Barrandov II, Zlatý věk

cara1.gif (114 bytes)

Cuba v detailech

CUBA v detailech

Autorská kniha fotografií Michala Cihláře
a Veroniky Richterové

(ČJ)

Soubor 1089 barevných fotografií z cesty na Kubu, kterou na jaře 2005 podnikla dvojice renomovaných českých výtvarníků – grafik Michal Cihlář a sochařka Veronika Richterová.
Přestože se jejich snímky soustřeďují na nejrůznější drobné detaily, vytržené ze svých obvyklých souvislostí (např. mozaiky chodníků, agitační hesla, kapoty ojetých automobilů či torza kdysi honosných hotelů), výsledkem je celkový, velice pestrý a autentický obraz současné Kuby, především pak její „dekadentně krásné“ metropole, Havany.
Oběma autorům se společně podařilo s pečlivostí zanícených sběratelů a výsostně kreativních pozorovatelů zdokumenovat dnešní podobu „ostrova svobody“, kterou už zítra může odvát hurikán, rozvrátit lidové povstání nebo ji s těmi nejlepšími úmysly zdevastují zásahy zahraničních investorů.

Graficky upravil Michal Cihlář.

ISBN 80-86010-95-3 EAN 978-80-86010-95-3
165x240 mm, 277 stran, 1089 barevných fotografií,
brožovaná vazba, obálka s chlopněmi

Cena Gallery: 323,90
Nová cena Gallery: 250,- Kč
Doporučená prodejní cena: 540,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 466,- Kč

   
Cuba v detailech
cara1.gif (114 bytes)
 

Alfons Mucha
Slovanstvo bratrské

Fraternal Slavdom

(ČJ, resumé v AJ, NJ, FJ)

Publikace představuje jedinečný, dosud nezveřejněný soubor barevných akvarelů a tužkových kreseb ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, které Alfons Mucha vytvořil jako originální návrhy pro noční slavnostní hry v Praze na Vltavě, pořádané u příležitosti VIII. všesokolského sletu v roce 1926. Pod vzletným názvem Slovanstvo bratrské tato slavnost myšlenkově i stylově vycházela z Muchova životního díla – cyklu monumentálních obrazů Slovanská epopej a názorně rozvíjela utopickou představu dávného i budoucího plodného slovanského bratření.
Velkolepé představení, kterého se na řece zúčastnilo přes dva tisíce účinkujících a z břehů i lodí je sledovalo množství nadšených diváků, mělo mít několik repríz. Díky nepříznivému počasí se však uskutečnilo jen první provedení: část dekorací zničil vítr a déšť a vzala je voda. Další provozování bylo zakázáno.
Scénář publikace, její textovou i obrazovou část připravili
Lenka Bydžovská a Karel Srp.
Graficky upravil Milan Jaroš.

ISBN 80-86010-94-5 EAN 978-80-86010-94-6
300x230 mm, 100 stran, 70 barevných reprodukcí,
dokumentární fotografie,
anglické, německé a francouzské resumé,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 299,- Kč
Nová cena Gallery: 150,- Kč
Doporučená prodejní cena: 498,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 220,- Kč

 
Alfons Mucha Slovanstvo bratrské

cara1.gif (114 bytes)

 

Hosté vítaní (i nevítaní)
Invited and uninvited guests

(uspořádali a texty opatřili Hana Řeháková,
Pavel Augusta, Dušan Veselý)

(ČJ a AJ)

Neobvykle nazvaná fotografická publikace představuje snímky celé plejády nejrůznějších zahraničních osobností, které navštívily v průběhu dvacátého století naši republiku.
Snahou autorů knihy bylo prostřednictvím ukázkového výběru z rozsáhlého fotoarchivu České tiskové kanceláře představit
co nejpestřejší škálu hostů a současně i připomenout vývoj fotografických zobrazování od tzv. černobílé „momentky“ až po barevnou reportážní fotografii. Soubor ve své naprosté většině tvoří snímky fotoreportérů ČTK, doplněné stručnými dvojjazyčnými texty.
Kniha vychází při příležitosti 87. výročí založení ČTK.
Graficky upravil Milan Jaroš. Ilustrace Jiří Slíva.

ISBN 80-86010-93-7 EAN 978-80-86010-93-9
230x175 mm, 200 stran, 400 černobílých a barevných fotografií, ilustrace, jmenný rejstřík, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 50,- Kč
Doporučená prodejní cena: 80,- Kč

 

cara1.gif (114 bytes)

Zdeněk Burian

Zdeněk Burian

text a koncepce Vladimír Prokop

monografie (ČJ)

Obsáhlá celobarevná obrazová monografie doprovází
stejnojmennou výstavu pořádanou společností Gallery
ve spolupráci se Správou Pražského hradu
(Jízdárna Pražského hradu, 1. dubna – 10. července 2005).
Kniha je první podrobnou studií o celoživotním Burianově díle
v jeho pestré žánrové šíři a mapuje jak jeho ilustrátorskou tvorbu
pro knihy a časopisy, významné paleoantropologické obrazové rekonstrukce, tak i méně známou či téměř neznámou
tvorbu volnou. Je bohatě ilustrována reprodukcemi Burianových děl, které v životopisné části doplňují dokumentární fotografie.
Publikaci uzavírá podrobný přehled celého známého Burianova díla.
Graficky upravila Světla Kořánová.

ISBN 80-86010-89-9 EAN 978-80-86010-89-2
275 x 230 mm, 272 stran,
cca 500 barevných reprodukcí a dokumentárních fotografií,
soupis díla, anglické resumé, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 622,- Kč
Nová cena Gallery: 560,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 037,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 975,- Kč

  Zdeněk Burian

cara1.gif (114 bytes)

Zdeněk Burian

Zdeněk Burian

text a koncepce Vladimír Prokop

katalog (ČJ)

Barevný katalog provází stejnojmennou výstavu pořádanou společností Gallery ve spolupráci se Správou Pražského hradu (Jízdárna Pražského hradu, 1. dubna – 10. července 2005).
Obsahuje stručnější studii o Burianově celoživotním díle, životopisná data umělce a výběr knih Zdeńkem Burianem ilustrovaných. Celým svazkem procházejí barevné reprodukce Burianových děl, v závěru nalezneme i četné dokumentární fotografie.
Graficky upravila Světla Kořánová

ISBN 80-86010-91-0 EAN 978-80-86010-91-5
230 x 210 mm, 104 strany + 1x vyklápěčka,
cca 150 barevných reprodukcí a dokumentárních fotografií, brožovaná vazba

Cena Gallery: 186,20 Kč
Doporučená prodejní cena: 310,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Přišel jsem pozdravit sochy

Přišel jsem pozdravit sochy

Vladimír Preclík

Kniha, bohatě ilustrovaná reprodukcemi sochařských děl
a doplněná portréty a medailony umělců, chce na příkladu
šestnácti ročníků mezinárodních sochařských sympozií v Hořicích v Podkrkonoší čtenářům přiblížit smysl podobných tvůrčích setkání. Představuje třiaosmdesát sochařů, kteří se sympozií během let zúčastnili i stovku jejich monumentálních kamenných soch, které dnes tvoří na vrchu sv. Gotharda nad Hořicemi Sochařský park. Všechny uskutečněné ročníky provází čtivý zasvěcený komentář osoby nejpovolanější – zakladatele sympozia a jeho dlouholeté vůdčí osobnosti, profesora Vladimíra Preclíka.
Grafická úprava Světla Kořánová.

ISBN 80-86010-88-0, 325 x 245 mm
280 stran, reprodukce a dokumentární fotografie,
resumé: čj – aj  – ital.– něm.– franc.,  pevná vazba s přebalem.
Ke knize je přibalen CD – ROM.

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Heydrich

Heydrich

Jaroslav Čvančara

Kniha o Reinhardu Heydrichovi se soustřeďuje na jeho pražské působení ve funkci zastupujícího říšského protektora, ukončené atentátem československých parašutistů.
Jde o monumentální obrazový dokument sestavený z fotografií a dalších materiálů, ve své většině dosud nepublikovaných.
Autor, publicista a badatel Jaroslav Čvančara shromažďoval materiály z válečných let téměř po čtvrt století. Čtenář i divák tak může sledovat tragické osudy a činy novodobého tyrana v době, která likvidovala významné reprezentanty našeho národa a podrobně se seznámit s okolnostmi kolem atentátu jako nejvýznamnějšího činu domácího a zahraničního odboje – symbolu odporu českého národa a dalších evropských porobených národů proti německému nacismu.
Graficky upravil Milan Jaroš.

ISBN 80-86010-87-2, 320 x 240 mm
324 stran, cca 1 000 dokumentárních fotografií
a dalších materiálů, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 621,80 Kč
Doporučená prodejní cena: 1 037,-Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Adolf Hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Adolf Hoffmeister
(1902 – 1973)


Karel Srp, Polana Bregantová,
Lenka Bydžovská, Josef Vojvodík, Tomáš Winter

(ČJ, AJ)

Rozsáhlá obrazová monografie Adolfa Hoffmeistra doprovází stejnojmennou výstavu pořádanou Galerií hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Gallery (dům U kamenného zvonu a II. patro Staroměstské radnice v Praze,
19. listopad 2004 – 20. únor 2005).
Kniha je zároveň první podrobnou odbornou studií o celoživotním díle mimořádné osobnosti Adolfa Hoffmeistra (1902 – 1973), tohoto mnohostranně talentovaného příslušníka meziválečné avantgardy, spoluzakladatele Devětsilu a spolupracovníka Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha, geniálního karikaturisty, skvělého ilustrátora, autora originálních koláží, malíře, spisovatele, dramatika a publicisty, právníka, diplomata, pedagoga, cestovatele a sběratele, nedílně spjatého se všemi vzlety i prohrami
české kultury 20. století.
Na publikaci, plné barevných reprodukcí i dokumentárních fotografií, zakončené životopisným přehledem, bibliografií a soupisem výstav, pracoval autorský kolektiv (Polana Bregantová, Lenka Bydžovská,
Josef Vojvodík a Tomáš Winter) pod vedením
hlavního editora Karla Srpa.
Grafická úprava Světla Kořánová.

ISBN: 80-86010-85-4, 275 x 230 mm,
400 stran, 600 reprodukcí, dokumentární fotografie,
jmenný rejstřík, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 933,70 Kč
Doporučená prodejní cena: 1 556,- Kč

ČJ V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

  Adolf Hoffmeister

cara1.gif (114 bytes)

Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866 – 2004

Prodaná nevěsta
na jevištích Prozatímního
a Národního divadla 1866 – 2004

Jan Panenka, Taťána Součková

Rok české hudby a výročí Bedřicha Smetany (1824 – 1884) se staly pro Národní divadlo inspirací k nové premiéře Prodané nevěsty (režie Jiří Nekvasil, scéna Daniel Dvořák),
i podnětem k vydání této knihy, která díky bohatému obrazovému materiálu a textovým komentářům dokumentuje jednotlivé inscenace této nejznámější české komické opery
od její premiéry v roce 1866 až po současnost.
Hledání ideálního tvaru „národní opery“ se vždy odvíjelo na pozadí dobových společenských a politických změn. Autoři publikace, Jan Panenka (Muzeum Bedřicha Smetany v Praze)
a Taťána Součková (Archiv Národního divadla), sledují různá režijní pojetí díla, přístupy scénografů, pěvecké interprety, všímají si kostýmů, líčení a rovněž vývoje divadelní fotografie. Plné dvě třetiny dokumentů a informací jsou zveřejněny vůbec poprvé.
Knihu graficky upravil Milan Jaroš.

ISBN: 80-86010-85-X, 320 x 240 mm,
216 stran, 600 reprodukcí, dokumentární fotografie,
jmenný rejstřík, německé a anglické resumé,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 484,- Kč
Doporučená prodejní cena: 807,- Kč

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Bohdan Holomíček - Národní divadlo, sezona 2002/03

Bohdan Holomíček,
Národní divadlo, sezona 2002 / 03

(ČJ-AJ-FR)

Kniha v grafické úpravě Milana Jaroše soustřeďuje výběr Holomíčkových fotografií z Národního divadla v Praze, pro něž pracoval v sezoně 2002-2003. První ucelený fotografický soubor Bohdana Holomíčka vznikl v divadle, v divadle měl Holomíček první zásadní výstavu, díky zakázkám od divadel se může posledních osm let věnovat volné tvorbě. Přestože je Bohdan Holomíček dnes v oboru divadelní fotografie bezesporu jedním z nejrespektovanějších autorů, otevírá až nynější publikace, kterou si Národní divadlo objednalo právě k dokumentaci života svých spolupracovníků v koloběhu jedné sezóny, opomíjenou kapitolu Holomíčkovy fotografie.

ISBN: 80-86010-82-1, 237 x 262 mm,
pevná vazba s přebalem, 150 stran,

Cena neuvedena
Distribuci zajišťuje Národní divadlo v Praze.

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Libeňský plynojem

Libeňský plynojem

Libeňský plynojem

Lenka Bydžovská, Karel Srp

(ČJ)

Autoři vybrali značné množství prací umělců z několika generací, jejichž inspirativním zdrojem se stal ojedinělý technický objekt, jenž časem nabyl na mimořádném kulturním významu – kulový plynojem v Libni, postavený začátkem třicátých let v Praze. Od chvíle svého vztyčení byl uctíván jako přitažlivá moderní konstrukce, do níž se promítly dobové představy o možnostech průmyslového rozvoje. Osamělý kulovitý tvar, nacházející se po dlouhou dobu na periférii, v místech, kde končilo město, přitahoval fotografy (např. Pavel Altschul, Miroslav Hák, Josef Sudek, Jiří Jeníček, Tibor Honty, Josef Ehm, Emila Medková, Václav Chochola, Ladislav Michálek), malíře (např. Václav Tikal, František Gross, Cyril Bouda, Kamil Lhoták, Jan Konůpek) a příležitostně i spisovatele a básníky (např. Vladimír Nabokov, Josef Škvorecký). Libeňský plynojem se objevil nejen na knižních obálkách speciálních publikací o plynárenství, nýbrž i na pohlednicích a knižních obálkách beletristických prací. Grafická úprava Milan Jaroš.

ISBN: 80-86010-81-3, kroužková vazba,
prům. 310 mm, plastový obal, 120 stran,
85 reprodukcí, anglické resumé

Cena Gallery: 675,- Kč
Nová cena Gallery: 480,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 083,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 888,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Antonín Slavíček

Vladimír Boudník
mezi avantgardou a undergroudem

Vít Havránek, Vladislav Merhaut, Martin Pilař, Zdenek Primus, Jan Rous, Jiří Valoch,
Zdenek Primus (ed.)

(ČJ)

První obsáhlá obrazová monografie Vladimíra Boudníka, klíčové osobnosti podílející se na vývoji českého poválečného umění, sleduje Boudníkův život v kontextu jeho díla, odbornými studiemi i množstvím reprodukcí přibližuje jednotlivé vývojové fáze, připomíná autorovy vlastní texty, programy a manifesty, deníkové záznamy a korespondenci. Kniha v grafické úpravě Petra Babáka je doplněna podrobnou biografií, bibliografií, soupisem výstav a anglickým resumé.

ISBN: 80-86010-77-5, 320 x 300 mm,
366 stran, 278 reprodukcí, dokumentární fotografie,
jmenný rejstřík, pevná vazba s přebalem

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Antonín Slavíček

Joska Skalník
sny – situace – hry

(ČJ, AJ)

Modrostříbrná kniha, složená převážně z obrazových reprodukcí a textů Josky Skalníka a doplněná krátkými studiemi předních historiků umění (Vlasta Čiháková-Noshiro, Jiří Šetlík, Anna Fárová), podává obsáhlý přehled nejen Skalníkových koláží, grafik a obrazů, ale i objektů, instalací a společenských projektů.

ISBN: 80-86010-76-7, 240 x 300 mm,
207 stran, pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 622,- Kč
Nová cena Gallery: 150,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 037,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 300,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Antonín Slavíček

Antonín Slavíček
1870 – 1910

Jana Orlíková, Miroslava Hlaváčková

(ČJ)

Jana Orlíková, autorka výstavy, která v Městské knihovně v Praze představuje Slavíčkovo celoživotní dílo po čtyřiceti letech veřejnosti, ve spolupráci s Miroslavou Hlaváčkovou zpracovala obrazový katalog výstavy, doplněný katalogem vystavených děl. Grafická úprava Světla Kořánová.

ISBN: 80-86010-74-0,230 x 210 mm,
103 strany, 77 reprodukcí a fotografická dokumentace, brož.

ISBN: 80-86010-75-9, 230 x 210 mm,
pouze textová anglická verze, 31 stran, brož.

Cena Gallery: 51,90 Kč
Doporučená prodejní cena: 78,- Kč
¨

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Antonín Slavíček

Antonín Slavíček
1870 – 1910

Roman Prahl, Marie Rakušanová,
Karel Srp a Petr Wittlich


(ČJ)

U příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané Galerií hlavního města Prahy od 16. 3. do 5. 9. 2004 vydala společnost Gallery reprezentativní obrazovou monografii.

Autoři sledují Slavíčkovo dílo od uměleckých začátků v kontextu děl Mařákových žáků, přes přechod k náladovosti s dotyky symbolismu, doložitelné tendence k dekorativnímu řešení a zařazení do kontextu evropské secesně symbolistní malby a dobových „náladových“ tendencí. V širších souvislostech se věnují poměru Slavíčkova díla k impresionismu a sledují impresionistické tendence v různých obdobích Slavíčkovy tvorby, včetně teoretických a filosofických zakotvení Slavíčkových projevů, spojovaných s fenoménem impresionismu. Zaznamenávají Slavíčkovy opětovné realistické tendence s důrazem na vyjádření hmotné skladby krajiny, prostorové rozvržení obrazové kompozice, s připomínkou vlivu worpswedských a kritické zhodnocení tohoto fenoménu. Dále se věnují Slavíčkovu rozpoznání Munchova uměleckého potenciálu v jeho reakci na výstavu v roce 1905 a snaží se postihnout význam Slavíčkových výkonů z tohoto období pro mladší generaci – promýšlení jednak možností výrazové naléhavosti obrazu, jednak pevné plastické výstavby obrazové kompozice. Upozorňují na nenaplnění této snahy o pevnou a logickou konstrukční výstavbu obrazu u větších realizací a zdůrazňují rozdílnost postojů Slavíčkovy generace devadesátých let a generace Osmy.
Kniha je doplněna výběrem z dosud nepublikované korespondence, životopisnými daty, bibliografií, soupisem výstav a jmenným rejstříkem. Grafická úprava Zdeněk Ziegler, David Fírek.

ISBN: 80-86010-73-2, 280 x 230 mm,
300 stran, 228 reprodukcí a fotografická dokumentace,
pevná vazba s přebalem

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Pavel Nešleha

Pavel Nešleha

Petr Wittlich

(ČJ, AJ)

Výpravnou obrazovou monografii věnovanou předčasně uzavřenému celoživotnímu dílu významného malíře a grafika Pavla Nešlehy uvádí studie Petra Wittlicha. Jednotlivé tematické obrazové bloky pak uvádějí Nešlehovy autorské texty, které pocházejí z posledních dvou let umělcova života. Navazují na motivicky zaměřené statě, jež publikoval v katalozích některých svých výstav. Na závěr knihy je připojen blok dokumentace – katalogové a časopisecké texty různých autorů. Autorem grafické úpravy je Jan Solpera.

ISBN: 80-86010-72-4, 290 x 230 mm,
351 stran, 300 reprodukcí a fotografická dokumentace,
pevná vazba s přebalem

Cena Gallery: 830,- Kč
Nová cena Gallery: 560,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 384,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 1 114,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Barrandov I. , Vzestup k výšinám

Barrandov I.
Vzestup k výšinám

Pavel Jiras

(ČJ)

Příběh Barrandovského studia, který je do značné míry i příběhem českého filmu. Naši tvůrci již ve dvacátých a třicátých letech 20. století dokázali, že umějí dělat filmy. Některé byly snad naivní, vznikala však i díla mistrovská, dramata plná soucitu s drobným člověkem i skvělé komedie. Hlavně tu byli báječní herci a mezi nimi skutečné hvězdy filmového nebe. Základy českého filmu však stojí na pevných hvězdách pozemských, na lidech, kteří vymysleli, postavili, oživili a provozovali barrandovské ateliéry. I o nich je tato kniha a také o tom, co vše se odehrálo, než se film na Barrandov šťastně přestěhoval.
Naprostou většinu ilustrací tvoří zcela unikátní a dosud nikde nepublikované dokumenty, ať už jsou to snímky z natáčení, fotosky z vývěsních skříněk biografů či fotografie ze soukromých archivů někdejších herců nebo pracovníků studií.
Jak napovídá římská jednička v názvu, bude mít kniha pokračování. Příští díl s podtitulem Barrandov II. se bude jmenovat Zlatý věk a vyjde v roce 2004.

fotografie:
archiv autora, archiv společnosti Barrandov studio,
Národní filmový archiv a rodinné archivy
ed.: Tomáš Vrba, graf. úprava: Světla Kořánová

365 stran, 325 x 240 mm
pevná vazba s přebalem

V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

Až kometa šlehne nás

Až kometa šlehne nás
z historie zvukového záznamu

kolektiv autorů

(ČJ, AJ)

Katalog doprovázející stejnojmennou výstavu, zaměřenou na design, konkrétně na fonografiku spojenou především s historií gramofonů, krabiček na jehly, etiket a nejrůznějších reklamních tiskovin. S pomocí ukázek moderního výtvarného umění nabízí katalog i výstava historii začátků zvukových nahrávek a moderní populární hudby a pohled na všední dny „jazzového věku“ první poloviny 20. století. Autory textů jsou historikové umění (Josef Kroutvor, Marie Bergmanová), sběratelé a autoři výstavy (Gabriel Gössel, Wilfried Sator) a další (Jaroslav Kořán, Vladimír Kaiser – ředitel Archivu města Ústí n. Labem).

ISBN: 80-86010-70-8, 221 x 220 mm,
91 stran, brož.

Cena Gallery: 124,60 Kč
Doporučená prodejní cena: 208,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Rozumět dějinám

Rozumět dějinám / Vývoj
česko-německých vztahů
na našem území v letech 1848-1948


Zdeněk Beneš, Drahomír Jančík, Jan Kuklík, ml., Eduard Kubů, Václav Kural, Robert Kvaček, Václav Pavlíček, Jiří Pešek, René Petráš, Zdeněk Radvanovský (a kol.),
Radovan Suchánek

(ČJ)

Kniha, jejíž druhé, doplněné a opravené vydání je nyní na knižních pultech, předkládá široké veřejnosti náhled do současného výzkumu česko-německých vztahů v 19. a ve 20. století. Renomovaní historikové a právníci sledují v osmi kapitolách sociální, hospodářské, právní a politické aspekty vztahů Čechů a Němců, jejich spolupráci i vzájemné konfrontace v kontextu mezinárodních dobových souvislostí. Kniha v edici Zdeňka Beneše a Václava Kurala je doplněna základními dokumenty včetně tzv. Benešových dekretů, obrazovým doprovodem a bibliografií.

ISBN: 80-86010-60-0, 235 x 135 mm,
304 stran, váz.

Cena Gallery: 149,50 Kč
Doporučená prodejní cena: 249,- Kč
2. vydání.

cara1.gif (114 bytes)

Vademecum

Vademecum

Moderní umění v Čechách a na Moravě 1890-1938

Antonín Dufek, Iva Janáková, Ludmila Kybalová, Milena Lamarová, Pavla Pečinková, Hana Rousová, Pavel Šopák

Kniha je koncipována jako výpravná obrazová příručka, poskytující základní přehled o hlavních směrech a osobnostech  českého modernismu. Je určena nejen odborníkům, ale především širokému čtenářskému okruhu k základní orientaci v dané problematice. I když se může zdát, že na současném trhu je již nepřeberně obrazových publikací, příruček a slovníků, ve skutečnosti neexistuje zatím stručný a srozumitelný přehled, odpovídající  dnešní úrovni poznání, přístupný široké veřejnosti, a přitom neslevující z odborných nároků.

Umění první poloviny 20. století přitom znamená klasické hodnoty naší kultury a jeho rámcová znalost by měla patřit k běžnému vzdělání.

Vademecum, v grafické úpravě Miroslava Klosse, by mělo být pokusem o takovou výtvarnou „čítanku“ a v jeho koncepci se spojuje slovníkový princip s chronologickým přehledem. První část publikace představuje souhrnný pohled na proměny českého umění první poloviny dvacátého století /malby, sochařství, architektury, grafiky, fotografie/,  postihující nejdůležitější směry a hnutí i významné solitéry, a to na pozadí rámcově načrtnutého vývoje umění evropského. Druhá část knížky je koncipovaná jako „obrazový slovník“ – zde může čtenář najít další, konkrétnější informace o nejdůležitějších osobnostech, s nimiž se setkal v přehledu. Jednotlivým umělcům jsou věnovány 2-4 stránky, obsahující  základní biografická data, charakteristiku tvorby a reprodukce nejdůležitějších děl. V závěru knihy je připojen slovník odborných termínů.

ISBN: 80-86010-63-5, 424 stran, 645 reprodukcí, 
pevná vazba s přebalem, 285 x 215 mm, 

Cena Gallery: 933,70 Kč
Doporučená prodejní cena: 1 556,-Kč

cara1.gif (114 bytes)

František Tichý František Tichý
Tomáš Winter  

Velký monografický katalog vydaný u příležitosti stejnojmenné retrospektivní výstavy v Domě U Kamenného zvonu v Praze zdůrazňuje nezaměnitelnost díla Františka Tichého v kontextu českého výtvarného umění. T. Winter, autor hlavního textu, představuje s využitím početného obrazového doprovodu Tichého osobitou polohu modernismu s obratem ke starším slohovým a stylovým projevům. V dalších textech Vlasty Koubské a Polany Bregantové jsou připomenuty Tichého divadelní návrhy a knižní tvorba. Monografie je doplněna rozsáhlými soupisy olejů, scénografie, knižní tvorby, biografií a bibliografií. Autorkou grafické úpravy je Světla Kořánová.

ISBN: 80-86010-57-0, 270 stran, 267 reprodukcí,
pevná vazba s přebalem, 284 x 240 mm

Cena Gallery: 803,50
Nová cena Gallery: 700,- Kč
Doporučená prodejní cena: 1 339,- Kč

Nová doporučená prodejní cena: 1 236,-Kč

cara1.gif (114 bytes)

František Tichý František Tichý

Jana Orlíková
 

Katalog k retrospektivní výstavě Františka Tichého v Domě u Kamenného zvonu v Praze zpracovala autorka koncepce výstavy Jana Orlíková, s použitím materiálů Tomáše Wintera, Vlasty Koubské a Polany Bregantové v životopisné a katalogové části. Grafická úprava: Světla Kořánová. Česká a anglická verze.

ISBN: 80-86010-58-9, 230 x 210 mm, 80 stran, barevné reprodukce a fotografická dokumentace, brož.

Cena Gallery: 224,20
Nová cena Gallery: 160,- Kč
Doporučená prodejní cena: 374,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 310,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Rudolf Battěk Jako Červenej Karkulák
Rudolf Battěk

(ČJ)

Autor byl jako jeden předních disidentů let 1968-1989 poprvé uvězněn už v roce 1969 a celkem ve vězení strávil devět let. Poprvé souhrnně vydané Battěkovy dopisy z vězení jsou cenným svědectvím o období tzv. normalizace v Československu. Battěk se zamýšlí o podstatě světa, lidské existenci, o etických otázkách, hlavní zájem směřuje ke smyslu života, který podle něj spočívá v procesu směřování k duchovním hodnotám. Battěk se v dopisech neprojevuje jen jako filozof, ale také jako básník a spisovatel. Díky mnoha aforismům, bonmotům a humorným momentům jsou dopisy z vězení, i přes kontext, ve kterém vznikaly, dokonce místy čtením zábavným.

ISBN: 80-86010-63-5, 293 stran,
pevná vazba s přebalem, 235 x 160 mm

Cena Gallery: 240,- Kč
Nová cena Gallery: 99,- Kč
Doporučená prodejní cena: 400,- Kč
Nová doporučená prodejní cena: 259,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Československý socialistický realismus 1948─1958
Tereza Petišková

 Katalog vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou pořádá Galerie Rudolfinum (7. 11. 2002 – 9. 2. 2003). Autorka výstavy a katalogu se ve svém projektu soustředila na oficiální tvorbu zejména českých malířů v období padesátých let. V této době československá kultura procházela složitou proměnou pod silným tlakem sousedního impéria a důslednou kontrolou ideologů. Analýza dobových historických podmínek, které vedly k příklonu většiny kulturní obce k levici a často k přijetí idejí schematického vulgárního marxismu, připojené teoretické texty z první poloviny padesátých let a celostránkové barevné reprodukce výtvarných děl činí z katalogu důležitý přínos k této problematice. Autorem jeho grafické úpravy je Martin Balcar. Časový odstup padesáti let umožnil autorce zpracovat toto tragické období české kultury bez předpojatosti a s dokumentární věcností.

ISBN: 80-86010-61-9, 101 stran, 105 reprodukcí, 
brož., 274 x 239 mm

Cena Gallery: 230,50 Kč
Doporučená prodejní cena: 384,- Kč

 

Bedřich Hoser, Antonín Zápotocký v moři, 50. léta
kvaš, karton, 32 x 45 cm
Muzeum dělnického hnutí, Praha

František Bílek, Stavba Slapské přehrady, 1958
olej, plátno, 122 x 140 cm
Muzeum dělnického hnutí, Praha

    

kolektiv Čumpelík, Schoř, Čermáková,
Vám poděkování a lásku Vám, poč. 50. let
olej, plátno, 202 x 145 cm
Historický ústav armády ČR, Praha

 

cara1.gif (114 bytes)

Můj manžel sochař Karel Hladík
Věra Hladíková

 Publikace není klasickou monografií, přestože dokonale mapuje Hladíkovo sochařské dílo, které se tragicky uzavřelo roku 1967. Knihu sama sestavila a téměř 350 reprodukcí zasvěceným komentářem doprovodila umělcova choť. Za sedm let práce na této knize se jí podařilo utřídit mnoho cenných faktografických údajů, fotografií a unikátních vzpomínek z řad manželových přátel a žáků, včetně svěžích memoárů Hladíkovy sestry Františky. Nechybí ani zásadní umělcovy názory, úvahy a bibliografie. Celá publikace v grafické úpravě Michala Cihláře, jenž je mimochodem Hladíkovým synovcem, představuje tohoto sochaře a profesora pražské Akademie nejen jako citlivého člověka, ale zejména jako velikou tvůrčí osobnost českého moderního sochařství. Kniha vychází v roce nedožitých Hladíkových 90. narozenin.

ISBN: 80-86010-56-2, 221 stran, 250 reprodukcí, 
pevná vazba, 284 x 240 mm

Cena Gallery: 217,- Kč,
Doporučená prodejní cena: 362,- Kč

Reliéf, 1963
kolorovaná sádra, 75 x 55 cm

Katedrála, 1963-1965
pryskyřice, v. 140 cm

   

Koule, 1966
bronz, v. 18 cm

cara1.gif (114 bytes)

Libeňský / Brichtová Libenský / Brychtová
Milena Klasová

(ČJ, AJ)

Monografická publikace, věnovaná celoživotnímu dílu Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, sleduje šíři zájmů obou autorů a interpretuje objevnost a autentičnost jejich tvorby, vznikající v průběhu pěti desetiletí v souvislosti s vývojem tří uměleckých generací. Autorem úvodní studie je Jiří Šetlík. Součástí hlavního textu Mileny Klasové je chronologicky uspořádaný soupis práce obou umělců, včetně seznamu výstav, sympozií a konferencí, na nichž se podíleli, a obsahuje rovněž rozsáhlou bibliografii. Autorem velkorysého pojetí typografické úpravy knihy je stejně jako v případě Českého skla Rostislav Vaněk. 

Kniha obdržela ceny:
1. cenu v soutěži nejkrásnější kniha roku 2002
Fotografická publikace roku 2003
Vynikající design 2003 Design centra České republiky

ISBN: 80-86010-53-8, Váz., 280 str., 300 x 310 mm, 
pevná vazba s přebalem, 

Cena Gallery: 1619,40 Kč
Doporučená prodejní cena: 2699,- Kč

ČJ V NAKLADATELSTVÍ VYPRODÁNO

cara1.gif (114 bytes)

DALŠÍ