Gallery spol. s r. o.

 

 

 

kol. autorů, Vademecum

Moderní umění v Čechách a na Moravě 1890-1938

je kniha, jejímž smyslem je usnadnit orientaci ve složitém procesu vývoje moderního umění. V souladu s dějinnou realitou tohoto období pojímá území Čech a Moravy jako mnohonárodnostní celek a vedle českých umělců sleduje i tvorbu některých důležitých představitelů národnostních menšin.

   Vademecum má tři části. První je úvodem do dějin umění tohoto období - základní informací o moderních výtvarných  směrech, jejich hlavních protagonistech a uměleckých skupinách v ideových, společenských a geopolitických souvislostech. Druhá část formou slovníku představuje 88 vybraných umělců zabývajících se malbou, plastikou, grafikou, architekturou, fotografií a uměleckým řemeslem. V jejich díle jsou zdůrazněny etapy, které se výrazným způsobem podílely na formování moderny: radikálně oponovaly předchozím epochám a nabízely nová řešení s ambicí obecné, mezinárodní platnosti, případně je tvořivě reflektovaly či volně interpretovaly v rámci čistě osobních programů. Tomu také odpovídá struktura slovníkových textů. Potřeba klást si nové otázky a hledat na ně nové odpovědi provázela tvorbu některých umělců po celý život, pro mnohé byla ale příznačná pouze v určité fázi jejich umělecké dráhy. Třetí část, nazvaná Malý slovník, blíže vysvětluje odborné termíny, složení a zaměření uměleckých skupin nebo významné výstavy zdůrazněné kurzivou.

   Zvlášť důležitou složkou Vademeka je jeho bohaté obrazové vybavení. 645 reprodukcí nemá jen dokumentární smysl, ale především poskytuje čtenářům prostor pro vytvoření vlastního názoru na tvorbu umělců. Pro ty, kteří by k ní a jejím souvislostem chtěli proniknout podrobněji, bude základním vodítkem Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Academia, Praha 1995) a přímo k období, kterým se Vademecum zabývá, přehledné Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938/1-2 (Academia, Praha 1998).

   Literatura uvedená pod jednotlivými monografickými texty takové zájemce navíc upozorní na nejdůležitější odborné práce o umělci, v nichž je možno najít ještě další bibliografické odkazy. Lze je zapůjčit ve veřejných a univerzitních knihovnách či v knihovnách oblastních, krajských či státních galerií a muzeí. Mezi jejich autory patří i ti, kteří zpracovali slovníkové medailony Vademeka: Antonín Dufek, Iva Janáková, Ludmila Kybalová, Milena Lamarová, Pavla Pečinková, Hana Rousová, Pavel Šopák.

  Kniha má tedy nestandardní strukturu. Byla zvolena záměrně, aby zaujala co nejširší veřejnost a vzbudila v ní hlubší zájem o výtvarné umění.

Grafická úprava: Miroslav Kloss 

ISBN: 80-86010-63-5, 424 stran, 645 reprodukcí, 
pevná vazba s přebalem, 285 x 215 cm, 

Doporučená prodejní cena: 1499,-Kč

 

Záštitu nad vydáním převzal Pavel Dostál,
Ministr kultury České republiky.

Kniha vychází díky laskavé pomoci
Pražské energetiky, a.s.
,
- dodavatele komfortní energie pro Vás.

Nakladatel děkuje za cenné přispění také
Pražské plynárenské, a.s.

cara1.gif (114 bytes)

Otto Gutfreund,
Vlastní podobizna, 1919
kolorovaná pálená hlína, v. 45 cm,
 Národní galerie v Praze

Josef Šíma,
Podobizna umělcovy ženy, 1928

olej, plátno, 156 x 105 cm,
Galerie hl. města Prahy
 

 cara1.gif (114 bytes)

 

Vojtěch Preissig,
Dráhy barevných linií a geometrických forem v prostoru víření
a propadání kosmické hmoty, 1937-1938
kombinovaná technika, masonit, 61 x 65 cm,
soukromá sbírka

František Kupka,
Amorfa – Dvoubarevná fuga, 1912
olej, plátno, 211 x 220 cm,
Národní galerie v Praze

cara1.gif (114 bytes)

 

Toyen,
Po představení, 1943
olej, plátno, 110 x 53 cm,
Galerie výtv. umění v Chebu

 

Ladislav Sutnar,
Porcelánová souprava pro Krásnou jizbu,
1928-1932
reklamní fotografie Josef Sudek,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

cara1.gif (114 bytes)

 

Pavel Janák,
Dóza s víkem, kol. 1911
v. 12 cm,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Josef Wagner,
Albatros, 1934
kámen, plech, v. 56 cm,
soukromá sbírka

cara1.gif (114 bytes)

 

 

František Drtikol,
Obraz, 1930
fotografie, 28,6 x 22,3 cm,
Moravská galerie v Brně

Jaroslav Rössler,
Světlík, 1922
fotografie, 40,5 x 28,1 cm,
Moravská galerie v Brně

cara1.gif (114 bytes)

 

Josef Sudek,
Jablko na podnosu, 1932
fotografie, 18 x 13 cm,
Moravská galerie v Brně

Karel Teige,
Ilustrace z knížky V. Nezval,
Abeceda, 1924
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

cara1.gif (114 bytes)

 

Josef Gočár,
Kostel sv. Václava,
Praha-Vršovice, 1928-1930


Pavel Janák,
Palác Adrie, Praha, 1922-1925
(s Josefem Zachem)
 


F. L. Gahura,
Památník Tomáše Bati, 1933
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

cara1.gif (114 bytes)