Gallery spol. s r. o.

 

 

Gloria Et Miseria 1618 - 1648
Praha v době třicetileté války
Jaroslava Hausenblasová – Michal Šroněk
(ČJ / AJ / NJ)

V roce 1998 uplynulo 380 let od vypuknutí a 350 let od ukončení prvního celoevropského konfliktu, v němž České země a hlavní město Praha hrály významnou roli. V roce 1618 propuklo v Praze české stavovské povstání (druhá pražská defenestrace), které přerostlo do evropských rozměrů, a zde se také odehrála poslední významná vojenská operace této války – dobytí Pražského hradu a Malé Strany švédským vojskem a obléhání Starého a Nového Města v roce 1648. Kniha pojednává o fenoménu třicetileté války nejen z hlediska vojenskohistorického, ale zaměřuje se rovněž na kulturní a duchovní dějiny doby, líčí chvíle války v protikladu k dobám míru, každodenní život i chvíle mimořádných událostí. Text doprovázejí fotografie artefaktů dokumentujících  úroveň tehdejší hmotné kultury – od flakonu na parfém přes pohřební štíty pražských cechů až po dětské hračky, univerzitní teze či novinové letáky.

(Kniha obdržela 2. cenu v soutěži o nejkrásnější knihu roku 1998.)

ISBN: 80-86010-08-2, formát 325 x 235 mm, 256 stran, pevná vazba s přebalem

Doporučená prodejní cena: 1.500,- Kč

cara1.gif (114 bytes)

Uznání si zaslouží kompozice, podání i výtvarný doprovod knihy, podávající prvně nárys i tvář asi nejtragičtějšího času naší země, k  němuž se autorům podařilo nalézt tolik neznámého materiálu.

Ivo Kořán / Týden

 

Historici soustředili svůj zájem na jediné město, které sice jen krátce zahrálo významnější roli ve velké politice, po celý čas však bylo dějištěm dramatických událostí, vyjevujících znesvářeného ducha doby. Text si neklade za cíl vyčerpávající nahromadění faktů a jejich podrobnou analýzu, ale směřuje k  názornému vystižení podstatných rysů tehdejší složité situace. Rovnocennou součástí knihy je neobvykle bohatý obrazový doprovod.

Viktor Šlajchrt / Respekt

 

… kniha je nejúplnějším dílem o uvedené době, syntézou, která slučuje historické a kulturněhistorické hledisko.

Pavel Vlček / At eliér