Gallery spol. s r. o.

 

Příběhy Jiřího Koláře / Básníkovy výtvarné proměny

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 21. prosince 1999 - 15. března 2000

Výstava se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla

O výstavě

cara1.gif (114 bytes)

Výběr z tisku

„Rozsáhlou retrospektivu díla jednoho z vůbec nejdůležitějších českých umělců dvacátého století, Jiřího Koláře, zpřístupnila včera veřejnosti Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. Kolářovských výstav se sice od roku 1989 u nás uskutečnilo několik,..., ale úmyslem nynější expozice ve Veletržním paláci je poprvé vpravdě adekvátním způsobem prezentovat přínos tohoto výjimečného umělce, který se jako jeden z mála českých poválečných výtvarníků prosadil na zahraniční scéně.“
in: Lenka Lindaurová, Radka Prchalová: 
Národní galerie připravila poctu Kolářovi, MF DNES, 22. 12. 1999

„Pravděpodobně jde o Kolářovu výstavu nejrozsáhlejší, měřeno počtem exponátů, ale určitě o výstavu nejobsáhlejší z hlediska šíře záběru.“
in: Kateřina Hejková: 
Skromné a silné svědectví Jiřího Koláře, Nedělní noviny, 26. 12. 1999

„Celá expozice je důstojným holdem tvůrci, který dnes patří ve světě mezi nejznámější české umělce.....Velká pochvala náleží výtvarníku Ivanu Kafkovi, který s ohromným citem všechna zapůjčená díla ve Veletržním paláci nainstaloval. Opravdu se málokdy zdařilo, aby tyto prostory měly přívětivou atmosféru.“
in: Peter Kováč: 
Kolářovo jablko poznání, Právo, 27. 12. 1999

„Po řadě výstav věnovaných Kolářovi po roce 1989....je retrospektiva Příběhy Jiřího Koláře (s podtitulem Básníkovy výtvarné proměny) prvním reprezentativním přehledem celku umělcova díla od čtyřicátých let do současnosti. Vynikne tak právě skutečnost, že Kolářova tvorba – poezie i jeho výtvarné dílo včetně poprvé česky vydaného Slovníku metod (nakladatelství Gallery, Praha 1999) – stojí a padá s napětím, jež přinášejí činy, události a akce. Pohyb, jež ukrývají v principu statická výtvarná díla, vyniká při této příležitosti o to víc, že pro instalaci vlastně komorních děl zvolil Ivan Kafka (tentokrát v roli architekta výstavy) minimalisticky čisté, bílé řešení. Uspořádání expozice, která poprvé podává ucelenou představu o hlavních tvůrčích myšlenkách Jiřího Koláře, diváky citlivě provází základními okruhy Kolářovy tvorby.“
in: -map-: 
Poezie je neústupná, Týden, 53 / 1 / 1999

„Výstava ve Veletržním paláci je prvou expozicí, která se pokouší mapovat jednotlivé vývojové etapy básníka a výtvarníka Jiřího Koláře už od čtyřicátých let, kdy se mnohem výrazněji prolínala jeho básnická tvorba s výtvarnou činností......Ocenění zaslouží  architektonické členění výstavy...“
in: Jan Hůla: 
Kolářovo vyznání lásky (Nejrozsáhlejší výstava českého výtvarníka a básníka),
Hospodářské noviny, 4. 1. 2000

„Bolestnou mezerou v dějinách českého poválečného umění byla dosud chybějící retrospektivní výstava díla Jiřího Koláře. Po revoluci jsme na ni čekali plných deset let. Koná se až nyní...Retrospektivní výstava, na níž máme možnost sledovat Kolářovo výtvarně-literární dílo od jeho prvních předválečných koláží až do současnosti, nám tedy poskytuje dosud chybějící jasnou  a především věcnou reálnou základnu pro zamyšlení......Na Kolářově retrospektivě máme možnost spatřit řadu důležitých a těžko dostupných prací ze soukromých sbírek i ze zahraničních muzeí a galerií....Kompozitoři současné výstavy v čele s hlavním kurátorem expozice Josefem Hlaváčkem ...položili důraz na to, aby představili právě mnohostrannost Kolářova přístupu.....Výjimečně zdařilá je instalace výstavy, vymyšlená Ivanem Kafkou....Do popředí nám díky projektu ...vystupují strukturální kvality umělcova díla.“
in: Vít Havránek: 
Jiří Kolář – legenda a skutečnost (Konečně můžeme uceleně poznat tvorbu „klovajícího orla“),  MF DNES, 12. 2. 2000-08-18

„Přestože výstav Jiřího Koláře jsme měli možnost po roce 1989 zhlédnout celou řadu..., teprve retrospektiva v pražské Národní galerii se bez nejmenších pochybností nejlépe, tedy přiměřeně, vyrovnala s celkem jeho díla.... U nás stále neobvyklá zdrženlivost, se kterou přistoupili pořadatelé k výběru exponátů, se pak také bohatě vyplatila.... Všechno, co se ve Veletržním paláci odehrává, ovšem slouží nejen pro přehlédnutí a shrnutí Kolářova výtvarného díla jako vrcholného vzepětí českého moderního umění po druhé světové válce. Po této výstavě vystoupily zřetelně umělecké kvality a novátorská role Jiřího Koláře v našem prostředí. Nicméně v jasné stavbě a úhledném vyznění výstavy se jako v právě vyčištěném zrcadle odráží otázky, pro které pomalu nastal čas.“
in: Marek Pokorný: 
Znovu: Krásný neúspěch, Týden, 10 / 2000

„Výstava....patří k hlavním událostem projektu Praha 2000....každý, kdo dosud vnímal Kolářovo dílo jen jako manýristický kabinet obrazových kuriozit a podivností, může konečně zahlédnout podstatnější ponorný proud jeho básnictví. V podstatě užasneme, že samo jeho dílo je tak celistvé, jako kolážové objekty...“
in: Věra Jirousová: 
Příběhy Jiřího Koláře, Neviditelný pes, 28. 2. 2000
 
 

cara1.gif (114 bytes)

Pořadatelé výstavy

 

Hlavní sponzoři výstavy

 

Partneři výstavy

 

Mediální partneři výstavy