Gallery spol. s r. o.

 

Příběhy Jiřího Koláře / Básníkovy výtvarné proměny

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 21. prosince 1999 - 15. března 2000

Výstava se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla

O výstavě v Brně (2000)

Recenze z tisku

cara1.gif (114 bytes)

Autor koncepce výstavy, Josef Hlaváček se společně s kolektivem kurátorů, Marií Bergmanovou, Jiřím Machalickým, Vladimírem Karfíkem a Janem Rousem, pokusil poprvé v českém prostředí v tak širokém měřítku představit Jiřího Koláře uceleným souborem děl, který zdůraznil především neoddělitelné spojení obrazu a slova. Velkorysé architektonické členění výstavy Ivana Kafky vneslo do početně i významově náročného celku jistou lehkost a srozumitelnost, která kromě jiného podtrhla Kolářovu oblibu v opakování a variacích motivů a v tématických řadách. Díky významným zápůjčkám z pařížské galerie Lelong, z norimberského Neues Muzea, ze Sbírky Jana a Medy Mládkových, z pařížského Kolářova ateliéru, z řady českých muzeí a galerií a od soukromých sběratelů se podařilo shromáždit opravdu reprezentativní soubor. K objevnosti výstavy přispěla i skutečnost, že ve výběru děl byl kladen důraz na postižení počátků Kolářovy výtvarné činnosti, na jeho odklon od tradiční poezie směrem ke koláži a na autorovy vlastní tvůrčí objevy nových metod a postupů.

Dlouho po Ikarovi (Pocta Brancusimu), 1982, Galerie Lelong

cara1.gif (114 bytes)

Pořadatelé výstavy

 

Hlavní sponzoři výstavy

 

Partneři výstavy

 

Mediální partneři výstavy