Gallery spol. s r. o.

 

Příběhy Jiřího Koláře / Básníkovy výtvarné proměny

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 15. září – 19. listopadu 2000

Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla

O výstavě v Praze (1999/2000)

Recenze z tisku

cara1.gif (114 bytes)

Brněnská repríza výstavy, pořádané společností  Gallery a Národní galerií v Praze od 21. prosince 1999 do 15. března 2000, zachovává původní záměr představit dílo Jiřího Koláře, jednoho z mála českých umělců světového významu, v komplexnějším souboru, než jak tomu bylo na dosavadních výstavách, které v 90. letech znovuobjevovaly autora českému publiku. Rozmanitá a výrazově bohatá tvorba Jiřího Koláře je opět, díky mnoha zapůjčitelům, zachycena v určujících momentech, které nepostupují lineárním způsobem, ale zvýrazňují proměnlivost celého díla.

Bez názvu, 60. léta, koláž, Galerie Ztichlá klika

Architektonická dispozice výstavního prostoru Pražákova paláce umožňuje pozměnit podobu výstavy z Veletržního paláce, směrem k sevřenější a komornější prezentaci jednotlivých autorských metod a časových úseků. Nicméně, hlavní myšlenka výstavy, kterou je prezentace výtvarného a básnického díla Jiřího Koláře v neoddělitelném celku, zůstává zachována. Také způsob instalace, i když je výrazně změněn v souvislosti s prostorovými možnostmi, je opět založen na vztahu zavěšených děl s dokumenty, literárními díly a díly na pomezí literatury a výtvarného umění na stolech, které procházejí jednotlivými místnostmi.

Bez názvu, 60. léta, koláž, Sbírka Jana a Medy Mládkových

Soubor, v němž došlo k výměně některých exponátů, které nebylo možné z různých důvodů pro brněnskou reprízu zapůjčit, je na druhé straně obohacen o nová, mnohdy téměř neznámá díla. Dokumentuje jak básnické počátky Jiřího Koláře, tak první koláže (nalezené koláže, konfrontáže, raportáže, .....) a také využití možností experimentální poezie. Zachycuje postupné rozšiřování metod koláže o autorské objevy a variace již existujících postupů, pokračuje chiasmážemi, kolážovanými objekty a předmětnými básněmi.

Jablko, 1963, objekt, chiasmáž, soukromá sbírka

 

Další části instalace navazují metodami muchláže, roláže, chiasmáže, ve výstavních pultech se objevují samizdatová a zahraniční vydání Kolářových sbírek poezie, zabavená vydání a katalogy prvních zahraničních výstav. Jsou připomenuti teoretici umění, kteří Kolářovo dílo jako první zhodnotili a zařadili do českého a světového kontextu, a také někteří  výtvarní a literární kolegové, s nimiž Kolář spoluzakládal skupinu Křižovatka nebo organizoval skupinové výstavy.

V závěru výstavy je naznačen Kolářův odchod do francouzského exilu s objevy nových metod autokoláže, otvorové koláže, apollinarií, siamiac  a minimální koláže.

Výstavu doprovází videoprojekce starších i současných dokumentů o díle a osobnosti Jiřího Koláře.

 

Bez názvu, 80. léta, metaformát, chiasmáž, soukromá sbírka

Autorem  koncepce výstavy je  Josef Hlaváček, kurátorkami  Marie Bergmanová a Alena Krkošková, za odborné spolupráce Ivana Kafky, Jiřího Machalického, Vladimíra Karfíka a Jana Rouse.

cara1.gif (114 bytes)

Pořadatelé výstavy

 

Partneři výstavy