Extensive monograph and a smaller colour catalogue issued in conjunction with the exhibition of Zdeněk Burian

Zdeněk Burian, obsáhlá monografie a barevný katalog při příležitosti výstavy

Zdeněk Burian, výstava