Gallery spol. s r. o.
 

Zdeněk Burian

cara1.gif (114 bytes)

 

Malíř a ilustrátor Zdeněk Burian, od jehož narození letos uplynulo 100 let (narozen
11. února 1905 v Kopřivnici na severní Moravě) je poprvé představen v celé šíři své celoživotní tvorby, a to jak známými knižními ilustracemi, tak ilustracemi nikdy nevydanými, paleoantropologickými obrazovými rekonstrukcemi, z nichž se dnes
celá řada nalézá ve světových muzeích a galeriích, tak i svými méně známými obrazy s geografickou a etnografickou tematikou, a téměř neznámou volnou malbou – portréty významných osobností, osob z nejbližšího okolí, zátišími a alegoriemi.
Mnohé obrazy nebyly dosud nikde reprodukovány ani vystavovány.
Burianovo dílo se v celé své žánrové šíři a rozsahu okolo 400 originálů tentokrát představuje jen díky spolupráci mnoha institucí a soukromých sběratelů
z celé republiky.

Expozici doplňuje i bohatá fotografická dokumentace, ukázky realizovaných knih
a nejrůznější artefakty, které přibližují malířovu osobnost a dobu, v níž žil a tvořil.

Součástí výstavy je doprovodný program
přednášky, besedy, program pro děti a dětské dílny pořádané ve dnech:
9. 4., 10. 4. (modelování a malování pravěkých zvířat),
7. 5., 8. 5. (tvorba origamů),
11. 6., 12. 6. (indiánská dílna – výroba taštiček, náhrdelníků…),
18. 6., 19. 6. (výroba hracích kostek),
vždy od 14.30 do 17.30 hodin.

Kurátor výstavy: Vladimír Prokop
Koncepce a výběr děl: Vladimír Prokop a Jaroslav Holub
Architektonické řešení: Jan Dušek a Emil Zavadil
Grafické řešení výstavy
a propagačních materiálů:
Světla Kořánová
Fotografie: Petr Chytrý, Jaroslav Kvíz,
Michal Tůma, soukromé archivy
Produkce: Renata Roubíčková,
Lucie Šafaříková,
Gabriela Kolářová
Překlad: Gerald Turner
Stavba: Vetamber, s.r.o.
Realizace výstavy: Centrum Emauzy, s.r.o.,
Franklin, s.r.o.,
Antikvariát Valentinská,
Pavel Břach, Daniel Terč,
dílny Národního divadla,
Národní technické muzeum, Radek Labuťa, Miroslav Černý, Jan Holoubek a Aleš Havlíček
Zvuková spolupráce:
Petr Šplíchal
Osvětlení: Václav Kubela
Dětský program: Adriana Skálová, Martin Velíšek

K vystavení a reprodukci poskytli svá díla tito majitelé:
Památník národního písemnictví
Moravské zemské muzeum
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Galerie Zdeněk Sklenář
Galerie výtvarného umění v Chebu
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Městské muzeum v Hořicích
Národní zemědělské muzeum, Ohrada
Městský úřad Kopřivnice
Slezské zemské muzeum, Opava
Akademie věd české republiky
Národní muzeum
Muzeum Novojičínska
Lékařská fakulta UK v Plzni
Revmatologický ústav

soukromí majitelé

Zvláštní poděkování patří pánům Zdeňku Sklenářovi a Janu Prádlerovi
za mimořádnou pomoc při přípravě knihy a výstavy.

Další cennou spolupráci poskytly také Národní muzeum,
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem a Zoologická zahrada v Praze, společnosti Linde, SAZKA a Kolby.

K výstavě vydává Gallery obsáhlou celobarevnou monografii Zdeňka Buriana
a menší barevný katalog, obojí s textem kurátora výstavy, pana Vladimíra Prokopa.

cara1.gif (114 bytes)

Hlavní partneři
 
 
Partneři
   
Mediální partneři:

cara1.gif (114 bytes)

Zdeněk Burian (1905 – 1981)
Malíř a ilustrátor Zdeněk Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici na severní Moravě v rodině známého místního stavitele. Už jako malý rád kreslil a maloval, často podle cestopisů a starých rytin, překresloval fotografie i jiné obrazové předlohy. Prokazatelný výtvarný talent ho dovedl už ve čtrnácti letech na Akademii výtvarných umění v Praze, kde přešel na doporučení Maxe Švabinského rovnou do druhého ročníku. Nepobyl tu však dlouho – se školou se záhy musel rozloučil, zejména z existenčních důvodů, a začal se živit jako ilustrátor. Tehdy mu bylo pouhých šestnáct.
Ilustrování ho pak provázelo víc než šedesát let, prakticky až do smrti
(zemřel 1. července 1981 v Praze, zrovna v den, kdy mu ve výstavní síni nakladatelství Albatros zahajovali výstavu).

Homo erectus olduvaiensis,
1972, olej, plátno
Bojovník národa Zulu,
1963, olej, plátno

Burianovo celoživotní dílo je fascinující už jen svým rozsahem – zahrnuje na 14 000 položek, z toho téměř 10 000 ilustrací. Mistrem byl Burian zejména na poli dobrodružné literatury, vedle knižních obálek a ilustrací vytvořil množství obrazových doprovodů i k časopiseckým příběhům. Ilustrátor, milovaný čtenáři několika generací, vesměs však nenacházel přízeň u oficiální socialistické kritiky, které vadilo už jen to, že se orientoval převážně na západní literaturu.

Poslední svědkové pravěku,
1975, olej, plátno, lepenka
Cestovatel A. V. Frič,
1943, olej, plátno

Burianovy první paleontologické obrazové rekonstrukce následovaly po jeho setkání s docentem Univerzity Karlovy, paleontologem Josefem Augustou (v roce 1935): malíř se pak začal dlouhodobě zabývat rekonstrukcemi podob fosilních zvířat, rostlin
a pravěkého člověka a výsledky této jeho tvorby se postupně objevovaly v publikacích o pravěku nejen doma, nýbrž i v zahraničí. Jeho obrazy se tak dostaly do řady světových muzeí a galerií. Práce na paleontologických úkolech, rozšířená
o antropologickou polohu pak pokračovala pod vedením dalších a dalších odborníků.
Méně už je známá Burianova volná malba – portréty významných osobností i osob jemu nejbližších, krajiny a zátiší.

Mammuthus primigenius fraasi,
1961, olej, plátno
E. Štorch: Lovci mamutů,
1937, tempera, tuš, karton

Malíř geniální vizuální paměti a nevšední představivosti, který virtuózně zvládal nejrůznější malířské techniky, velice těžce nesl, že se jeho tvorba většinou trvale setkávala s nezájmem zdejší výtvarné uměnovědy: pokud byl vůbec zmiňován, zaznívala na jeho adresu spíš slova kritická a znevažující.

Křováci, 1975, olej, karton

Až do 90. let 20. století u nás nevyšla jediná publikace vážně se Burianovým dílem zabývající. Současná retrospektivní výstava ke stu letům, uplynulým od Burianova narození, chce osobnost tohoto jedinečného umělce, milovníka přírody se srdcem romantika nejen připomenout a vžitý pohled na ni dále rozšířit, nýbrž ho pro dnešní mladší generace i znovuobjevit a v neposlední řadě upozornit na kvality, které byly po léta Zdeňku Burianovi neprávem upírány. Jen tak lze výhledově nalézt cestu k odpovídajícímu vřazení Buriana do dobových výtvarných souvislostí.

K. May: Syn lovce medvědů, 1958, tuš, karton

Připravit podobně náročnou expozici a doprovodit ji vydáním obsáhlé obrazové monografie, umožnilo jejím pořadatelům, společnosti Gallery ve spolupráci se Správou Pražského hradu, mnoho let badatelské práce pana Vladimíra Prokopa, který sestavil i velmi podrobný přehled celého známého Burianova díla. Ke zdárnému uskutečnění projektu nemalou měrou a přiznejme si, že někdy zcela zásadně, přispěli i mnozí milovníci Burianova díla, soukromí sběratelé a instituce, všichni ti, kdo v nejrůznějších koutech naší země o Burianův odkaz věrně a oddaně pečují.

E. S. Vráz: S lovci lebek na Borneu, 1948, kvaš, karton
 
cara1.gif (114 bytes)