Gallery spol. s r. o.
 

 

Vladimír Boudník
mezi avantgardou a undergroudem

Vít Havránek, Vladislav Merhaut,
Martin Pilař, Zdenek Primus, Jan Rous, Jiří Valoch,
Zdenek Primus (ed.)

 

cara1.gif (114 bytes)

 

 

Jan Rous
Prométheus z periferie

Zdenek Primus
Vladimír Boudník – model, lektor, demonstrátor, fotograf

Jiří Valoch
Boudníkova padesátá léta

Vít Havránek
Boudníkova šedesátá léta

Martin Pilař
Člověk, jenž psal vlastní krví

Vladislav Merhaut
Příběh Vladimíra Boudníka – koláž na dané téma

Vladimír Boudník o sobě

 
cara1.gif (114 bytes)
 
Vydání knihy podpořili